จำนวนรายการซ่อมทั้งหมด (ครั้ง)
963
จำนวนรายการซ่อมสำเร็จ (ครั้ง)
803
งานที่ค้างอยู่ (ครั้ง)
319
ร้อยละของงานซ่อมสำเร็จ
83.39
กราฟแสดงจำนวนการซ่อมออนไลน์ แยกตามเดือน ปี 2566
แผนภูมิวงกลม รายงานการส่งซ่อม ปี 2566
ซ่อมสำเร็จ กำลังดำเนินการ รออะไหล่ ซ่อมไม่สำเร็จ
ตารางการแจ้งซ่อม
รายการแจ้งซ่อม วันที่แจ้ง ฝ่ายที่แจ้ง สถานนะ
แอร์ห้องทำงานพยาบาลรั่ว3 ต.ค. 2565 เวลา 15:39ผู้ป่วยในแจ้งซ่อม
อุดช่องว่าง ที่แมลง/สัตว์สามารถเข้าไปในโรงงานผลิตยาสมุนไพรได้ บริเวณท่อ PVC ของห้องล้างเครื่องมือ จำนวน 2 ห้อง (ข้อทักท้องกรรมการตรวจประเมิน GMP)4 ต.ค. 2565 เวลา 13:51ศูนย์แพทย์แผนไทยพนาแจ้งซ่อม
ท่อน้ำห้องน้ำชาย ตึกปฏิบัติการ รั่ว/ซึม ทำให้มีน้ำไหลออกมาตลอดเวลา ต้องปิดการใช้งาน ไม่สะดวกผู้เข้าอบรม/ประชุม/เจ้าหน้าที่4 ต.ค. 2565 เวลา 13:53ศูนย์แพทย์แผนไทยพนาแจ้งซ่อม
แอร์ห้องนวด ตึกปฏิบัติการไม่เย็น (ส่งผลต่อการเปิดคลินิกฝังเข็ม)4 ต.ค. 2565 เวลา 13:53ศูนย์แพทย์แผนไทยพนาแจ้งซ่อม
ปั้มลมห้องบรรจุยาครีมชำรุด5 ต.ค. 2565 เวลา 10:55ศูนย์แพทย์แผนไทยพนาแจ้งซ่อม
ติดม่านห้องสำนักงาน ตึกปฏิบัติการ5 ต.ค. 2565 เวลา 10:58ศูนย์แพทย์แผนไทยพนาแจ้งซ่อม
ประตูห้องเก็บผ้าข้างเวที ตึกปฏิบัติการ5 ต.ค. 2565 เวลา 10:59ศูนย์แพทย์แผนไทยพนาแจ้งซ่อม
อ่างล้างมือ และสายฉีดชำระรั่วซึม (ห้องน้ำผู้พิการ) ตึกปฏิบัติการ5 ต.ค. 2565 เวลา 11:06ศูนย์แพทย์แผนไทยพนาแจ้งซ่อม
ประตูด้านหลัง ห้องคลินิกกัญชา ปิดไม่ได้5 ต.ค. 2565 เวลา 11:07ศูนย์แพทย์แผนไทยพนาแจ้งซ่อม
กลอนห้องน้ำชาย-หญิง ทุกห้อง เป็นสนิม (ตึกปฏิบัติการ)5 ต.ค. 2565 เวลา 11:07ศูนย์แพทย์แผนไทยพนาแจ้งซ่อม
ทดสอบระบบส่งซ่อมศูนย์ซ่อมบำรุง12 ต.ค. 2565 เวลา 09:34ศูนย์ซ่อมบำรุงแจ้งซ่อม
เดินสายปลั๊กไฟใหม่ สำหรับตู้เย็นเก็บยาโดยเฉพาะ ตามมาตรฐานตู้เย็นเก็บยา17 ต.ค. 2565 เวลา 09:27เภสัชกรรมแจ้งซ่อม
แอร์ 9,000 BTU เสีย17 ต.ค. 2565 เวลา 09:45ศูนย์แพทย์แผนไทยพนาแจ้งซ่อม
ตัดขาม้าข้ามสแตนเลส ของโรงงานผลิตยาสมุนไพร ตามคำแนะนำกรรมการประเมิน GMP17 ต.ค. 2565 เวลา 09:46ศูนย์แพทย์แผนไทยพนาแจ้งซ่อม
ตัดก๊อกน้ำ ห้องบรรจุยาน้ำ ที่ไม่ได้ใช้ออก โรงงานผลิตยาสมุนไพร17 ต.ค. 2565 เวลา 09:47ศูนย์แพทย์แผนไทยพนาแจ้งซ่อม
หลอดไฟห้อง QC ไม่ติด 3 ดวง (ฝั่ง hood 2 ดวง ฝั่ง ตู้เหล็ก 1 ดวง) ทำให้แสงสว่างไม่เพียงพอต่อการทำงาน17 ต.ค. 2565 เวลา 09:48ศูนย์แพทย์แผนไทยพนาแจ้งซ่อม
เครื่องสแกนลายนิ้วมือทางเข้าห้องติดฉลากเสีย โรงงานผลิตยาสมุนไพร17 ต.ค. 2565 เวลา 09:49ศูนย์แพทย์แผนไทยพนาแจ้งซ่อม
เครื่องสแกนลายนิ้วมือเข้าทำงาน ตึกปฏิบัติการ17 ต.ค. 2565 เวลา 09:49ศูนย์แพทย์แผนไทยพนาแจ้งซ่อม
ที่จับประตุหห้องโถง ตึกสงฆ์ ซำรุด17 ต.ค. 2565 เวลา 09:57ซ่อมบำรุงแจ้งซ่อม
ห้องน้ำ V5 น้ำไม่ระบาย31 ต.ค. 2565 เวลา 13:35ผู้ป่วยในแจ้งซ่อม
หน้าห้องน้ำโรงงานผลิตฝ้าเพดานทรุด31 ต.ค. 2565 เวลา 13:38ศูนย์แพทย์แผนไทยแจ้งซ่อม
โรงแปรรูป น้ำรั่วซึม ฝ้าเพดานชำรุด31 ต.ค. 2565 เวลา 13:38ศูนย์แพทย์แผนไทยแจ้งซ่อม
เครื่อง Suction ชำรุด31 ต.ค. 2565 เวลา 14:32ผู้ป่วยในแจ้งซ่อม
พัดลมห้องหัตถการและเตียง 20 ชำรุด31 ต.ค. 2565 เวลา 14:33ผู้ป่วยในแจ้งซ่อม
เต้าเสียบเตียง 2 ชำรุด31 ต.ค. 2565 เวลา 14:33ผู้ป่วยในแจ้งซ่อม
ปรอทดิจิตอล 2 ตัว31 ต.ค. 2565 เวลา 14:39ผู้ป่วยในแจ้งซ่อม
โต๊ะขาวตึกสงฆ์ชำรุด31 ต.ค. 2565 เวลา 14:41ผุ้ป่วยในแจ้งซ่อม
ไม้กั้นเตียงชำรุด31 ต.ค. 2565 เวลา 14:41ผู้ป่วยในแจ้งซ่อม
เครื่องวัดความดัน ดิจิตอล ไม่สามารถใช้งานได้1 พ.ย. 2565 เวลา 09:08คลินิกบริการ ศูนย์แพทย์แผนไทยพนาแจ้งซ่อม
โรงแปรรูป น้ำรั่วซึม ฝ้าเพดานชำรุด1 พ.ย. 2565 เวลา 11:40ศูนย์แพทย์แผนไทยพนาแจ้งซ่อม
ห้องน้ำโรงงานผลิตฝ้าเพดานทรุด2 พ.ย. 2565 เวลา 11:54ศูนย์แพทย์แผนไทยพนาแจ้งซ่อม
หอพักนักศึกษา ห้องพระ ห้อง (1/3) ไฟห้องโถงไม่ติด ก๊อกน้ำในห้องน้ำไม่มี2 พ.ย. 2565 เวลา 11:55ศูนย์แพทย์แผนไทยพนาแจ้งซ่อม
เบาะรองเตียงนอนผู้ป่วยที่ ER แตก จำนวน 2 เบาะ ทำให้ น้ำคัดหลังของผู้ป่วยซึมลงเบาะนอน ต้องการให้หุ้มเบาะใหม่3 พ.ย. 2565 เวลา 13:19ERแจ้งซ่อม
พัดลมเตียง 7 ชำรุด7 พ.ย. 2565 เวลา 13:25ผู้ป่วยในแจ้งซ่อม
ไม้กั้นเตียงเตียง 19 ชำรุด7 พ.ย. 2565 เวลา 13:26ผู้ป่วยในแจ้งซ่อม
พัดลมเตียง 4 ชำรุด7 พ.ย. 2565 เวลา 13:27ผู้ป่วยในแจ้งซ่อม
ถังขยะตึกสงฆ์ชำรุด7 พ.ย. 2565 เวลา 13:29ผู้ป่วยในแจ้งซ่อม
พัดลมเตียง 10 ,15 ,17 ,20, 16 ห้องทำงานพยาบาล ชำรุด7 พ.ย. 2565 เวลา 14:25ผู้ป่วยในแจ้งซ่อม
สายชำระชักโครกชำรุด น้ำไหลออกจากสาย8 พ.ย. 2565 เวลา 09:56กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์แจ้งซ่อม
เครื่อง Diflibulation เครื่อง NIHON KOHDEN แบตเตอรรี่ เสื่อม ใช้ ไม่ได้8 พ.ย. 2565 เวลา 13:59ERแจ้งซ่อม
สายฉีดชำระ ห้องน้ำห้องที่ 2 คลินิกบริการแพทย์แผนไทยหัก8 พ.ย. 2565 เวลา 14:52ศูนย์แพทย์แผนไทยแจ้งซ่อม
ชักโครงห้องน้ำหญิงห้องที่ 1 คลินิกบริการแพทย์แผนไทย น้ำไหลไม่หยุด8 พ.ย. 2565 เวลา 14:52ศูนย์แพทย์แผนไทยแจ้งซ่อม
โถปัสสาวะชาย คลินิกบริการแพทย์แผนไทย ชำรุดยังไม่ได้รับติดตั้งใหม่8 พ.ย. 2565 เวลา 14:53ศูนย์แพทย์แผนไทยแจ้งซ่อม
ที่วางสายชำระห้องน้ำชาย คลินิกบริการแพทย์แผนไทย ชำรุด8 พ.ย. 2565 เวลา 14:54ูศูนย์แพทย์แผนไทยแจ้งซ่อม
พัดลมในห้องนวด คลินิกบริการแพทย์แผนไทย มีเสียงดังขณะเปิดใช้งาน8 พ.ย. 2565 เวลา 14:54ศูนย์แพทย์แผนไทยแจ้งซ่อม
แอร์ร้านค้ามูลนิธิ คลินิกบริการแพทย์แผนไทย ไม่เย็น8 พ.ย. 2565 เวลา 14:54ศูนย์แพทย์แผนไทยแจ้งซ่อม
แอร์ไม่เย็น จำนวน 2 รายการ ห้องสำนักงานเภสัช และคลังยา10 พ.ย. 2565 เวลา 09:00เภสัชกรรมแจ้งซ่อม
โทรศัพท์แผนกกายภาพบำบัดโทรออกไม่ได้11 พ.ย. 2565 เวลา 09:04กายภาพบำบัดแจ้งซ่อม
เจาะที่แขวนไม้กวาด ตึกสำนักงานและตึกคลินิก15 พ.ย. 2565 เวลา 09:47ศูนย์แพทย์แผนไทยพนาแจ้งซ่อม
ขนและประกอบเตียงนอนนักศึกษาที่แฟลต 20 เตียง15 พ.ย. 2565 เวลา 09:48ศูนย์แพทย์แผนไทยพนาแจ้งซ่อม
โรงตากมีเศษใบไม้ปลิวเข้ามา มีช่องลมช่องอากาศ พัดลมระบายอากาศไม่มีตะแกรงครอบ15 พ.ย. 2565 เวลา 09:48ศูนย์แพทย์แผนไทยพนาแจ้งซ่อม
หลอดไฟห้องสำนักงานไม่ติด 1 หลอด15 พ.ย. 2565 เวลา 09:49ศูนย์แพทย์แผนไทยพนาแจ้งซ่อม
เจาะที่แขวนถังดับเพลิง 2 ถัง ที่ห้องประชุมใหญ่15 พ.ย. 2565 เวลา 10:01ศูนย์แพทย์แผนไทยพนาแจ้งซ่อม
เสาไฟหน้าแฟลตนักศึกษาไฟรั่ว15 พ.ย. 2565 เวลา 10:01ศูนย์แพทย์แผนไทยพนาแจ้งซ่อม
เสาไฟส่องสว่างข่างทาง ในศูนย์แพทย์ ไม่ติด ไม่มีหลอดไฟ (ขอหลอด LED เพื่อความประหยัดไฟ และอายุการใช้งานที่ยาวนาน)15 พ.ย. 2565 เวลา 10:03ศูนย์แพทย์แผนไทยพนาแจ้งซ่อม
โทรศัพท์ใช้การไม่ปกติ มีเสียงแทรกระหว่างสนทนา15 พ.ย. 2565 เวลา 10:38กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์แจ้งซ่อม
น้ำรั่วเข้าปลั๊กไฟ น้ำรั่วแรงมาก16 พ.ย. 2565 เวลา 12:08เภสัชกรรมแจ้งซ่อม
อาคารคลีนิกศูนย์แพทย์แผนไทยพนาหลอดไฟเปิดไม่ติด 8 หลอด18 พ.ย. 2565 เวลา 15:52ศูนย์แพทย์แผนไทยพนาแจ้งซ่อม
เปลี่ยนล้อเมโยตึกสงฆ์ จำนวน 48 ล้อ21 พ.ย. 2565 เวลา 15:07ผู้ป่วยในแจ้งซ่อม
ตู้ข้างเตียงตึกสงฆ์ล้อชำรุด21 พ.ย. 2565 เวลา 15:07ผู้ป่วยในแจ้งซ่อม
โต็ะกลางเล็กตึกสงฆ์ชำรุด 3 ตัว21 พ.ย. 2565 เวลา 15:08ผู้ป่วยในแจ้งซ่อม
เครื่องทำน้ำอุ่นตึกสงฆ์ชำรุด 3 เครื่อง21 พ.ย. 2565 เวลา 15:09ผู้ป่วยในแจ้งซ่อม
ระบบกริ่งขอความช่วยเหลือตึกสงฆ์ชำรุด21 พ.ย. 2565 เวลา 15:10ผู้ป่วยในแจ้งซ่อม
ลูกบิดประตูห้องพิเศษ 9 ตึกสงฆ์ชำรุด ล๊อคอัตโนมัติ21 พ.ย. 2565 เวลา 15:11ผู้ป่วยในแจ้งซ่อม
ไฟหัวเตียงพิเศษ 5 ตึกสงฆ์ชำรุด21 พ.ย. 2565 เวลา 15:12ผู้ป่วยในแจ้งซ่อม
แอร์ห้องพิเศษ 4 ตึกสงฆ์ไม่เย็น21 พ.ย. 2565 เวลา 15:13ผู้ป่วยในแจ้งซ่อม
พัดลมห้องพิเศษ5 ตึกสงฆ์เสียงดัง21 พ.ย. 2565 เวลา 15:19ผู้ป่วยในแจ้งซ่อม
อ่างล้างมือด้านหลังห้อง 12 ตึกสงฆ์รั่ว21 พ.ย. 2565 เวลา 15:20ผู้ป่วยในแจ้งซ่อม
ห้องน้ำพิเศษ 8 ตึกสงฆ์ชำรุด23 พ.ย. 2565 เวลา 11:06ผู้ป่วยในแจ้งซ่อม
พัดลมเตียง 15 ชำรุด23 พ.ย. 2565 เวลา 11:07ผู้ป่วยในแจ้งซ่อม
พัดลมเตียง 7 10 ชำรุด23 พ.ย. 2565 เวลา 11:08ผู้ป่วยในแจ้งซ่อม
ไฟห้องน้ำเจ้าหน้าที่ไม่สว่าง23 พ.ย. 2565 เวลา 11:13ผู้ป่วยในแจ้งซ่อม
ไฟหน้าห้อง V5 ไม่สว่าง23 พ.ย. 2565 เวลา 11:14ผู้ป่วยในแจ้งซ่อม
-หลอดไฟจุดเวชระเบียนเปิดไม่ติด 1 หลอด /ห้องน้ำชายเปิดไม่ติด1หลอด -เครื่องปรับอากาศจุดพักคอย คลีนิกแพทย์แผนไทยมีน้ำทิ้งรั่ว (ไหลลงมาใส่ตู้เฟอร์นิเจอร์พอดี อาจทำให้ตู้อาจชำรุดเสียหาย)23 พ.ย. 2565 เวลา 11:28ศูนย์แพทย์แผนไทยพนาแจ้งซ่อม
ยูนิตทำฟัน 1 น้ำ ด้ามกรอฟัน ไม่ไหล ยูนิตทำฟัน 4 ไฟไม่เข้า23 พ.ย. 2565 เวลา 11:30ทันตกรรมแจ้งซ่อม
สถานที่ ห้องควบคุมคุณภาพ อาการ รางเลื่อนสไลด์กระจก ใต้อ่างล้างเครื่องมือ ฝั่งประตูทางเข้า ตกราง23 พ.ย. 2565 เวลา 13:08ศูนย์แพทย์แผนไทยแจ้งซ่อม
ติดตั้งไฟทางเดินตึกสงฆ์23 พ.ย. 2565 เวลา 14:53ผู้ป่วยในแจ้งซ่อม
ตู้ข้างเตียงตึกสงฆ์ชำรุด25 พ.ย. 2565 เวลา 14:57ผู้ป่วยในแจ้งซ่อม
เครื่องทำน้ำอุ่น V2 ตึกสงฆ์ชำรุด25 พ.ย. 2565 เวลา 14:59ผู้ป่วยในแจ้งซ่อม
แอร์ห้องพิเศษ4 ตึกสงฆ์ซ่อมแล้วไม่ค่อยเย็น25 พ.ย. 2565 เวลา 15:01ผู้ป่วยในแจ้งซ่อม
ประตูตึกสงฆ์เปิดปิดเสียงดัง25 พ.ย. 2565 เวลา 15:04ผู้ป่วยในแจ้งซ่อม
เปลี่ยนลูกบิดประตูห้องพิเศษ 9,10 ตึกสงฆ์25 พ.ย. 2565 เวลา 15:05ผู้ป่วยในแจ้งซ่อม
แอร์ไม่เย็น มีน้ำหยด ห้องสำนักงานห้องยา25 พ.ย. 2565 เวลา 15:30เภสัชกรรมแจ้งซ่อม
อ่างล่างจานห้องพิเศษ 8 ,9 ตึกสงฆ์รั่ว28 พ.ย. 2565 เวลา 15:59ผู้ป่วยในแจ้งซ่อม
เสา IV ชำรุด 228 พ.ย. 2565 เวลา 16:00ผู้ป่วยในแจ้งซ่อม
ตู้ข้างเตียงตึกสงฆ์ชำรุด VIP 128 พ.ย. 2565 เวลา 16:01ผู้ป่วยในแจ้งซ่อม
ห้องน้ำชายคลินิกเบาหวาน กดชักโครกน้ำไมไหล29 พ.ย. 2565 เวลา 09:55คลินิกเบาหวานแจ้งซ่อม
แอร์ห้องยาไม่เย็น,ห้องน้ำชายข้างกายภาพบำบัดปิดประตูไม่ได้29 พ.ย. 2565 เวลา 11:13เภสัชกรรมชุมชนแจ้งซ่อม
แอร์ห้องให้บริการนวด แอร์มีน้ำไหลออกมาค่ะ กับห้องรอตรวจแจ้งไปแล้วยังไม่ได้มาช่อม5 ธ.ค. 2565 เวลา 11:48คิลนิกบริการศูนย์แพทย์แผนไทยแจ้งซ่อม
ติดตั้งไฟ LED หน้าป้อมยาม6 ธ.ค. 2565 เวลา 08:46ศูนย์แพทย์แผนไทยพนาแจ้งซ่อม
ติดตั้งพัดลมดูดอากาศ ห้องล้างเครื่องมือโซนยาแคปซูล และห้องล้างเครื่องมือโซนยาน้ำ6 ธ.ค. 2565 เวลา 08:48ศูนย์แพทย์แผนไทยพนาแจ้งซ่อม
ต่อสายไฟยาว 3 เมตร จำนวน 8 ชิ้น เพื่อใช้ต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าในงานบริการแพทย์แผนไทย6 ธ.ค. 2565 เวลา 08:50ศูนย์แพทย์แผนไทยพนาแจ้งซ่อม
ลูกบิดและสายฉีดชำระห้องน้ำชาย อาคารคลินิกบริการ6 ธ.ค. 2565 เวลา 08:58ศูนย์แพทย์แผนไทยพนาแจ้งซ่อม
ทำโครงใส่กระดานไวท์บอร์ด ขนาด 90*120 cm6 ธ.ค. 2565 เวลา 09:21ศูนย์แพทย์แผนไทยพนาแจ้งซ่อม
ประตูกระจกด้านหน้าห้องกายภาพบำบัดล็อคไม่ได้ค่ะ7 ธ.ค. 2565 เวลา 09:01กายภาพบำบัดแจ้งซ่อม
ปลั็กไฟเตียง 2 ชำรุด7 ธ.ค. 2565 เวลา 16:29ผู้ป่วยในแจ้งซ่อม
ติดตั้งบานเก็ดห้องเก็บอุปกรณ์7 ธ.ค. 2565 เวลา 16:35ผุ้ป่วยในแจ้งซ่อม
มุ้งลวดหน้าหอผู้ป่วยชายหลุดเสี่ยงต่อการหล่นมาโดนผู้ป่วยและญาติ7 ธ.ค. 2565 เวลา 16:37ผู้ป่วยในแจ้งซ่อม
บ้านพักแพทย์ A1 -เครื่องทำน้ำอุ่นใช้งานไม่ได้14 ธ.ค. 2565 เวลา 09:44งานซ่อมบำรุงแจ้งซ่อม
ติดตั้งไป LED หน้าแฟลตที่พักศูนย์แพย์แผนไทยพนา14 ธ.ค. 2565 เวลา 11:43ศูนย์แพย์แผนไทยพนาแจ้งซ่อม
ประตูทางเข้าผู้ป่วยหญิงชำรุดเปิดปิดเสียงดัง14 ธ.ค. 2565 เวลา 13:27ผู้ป่วยในแจ้งซ่อม
ประตูผู้ป่วยชายชำรุด14 ธ.ค. 2565 เวลา 13:36ผู้ป่วยในแจ้งซ่อม
ไม้กั้นเตียง เตียง7 ชำรุด14 ธ.ค. 2565 เวลา 13:37ผู้ป่วยในแจ้งซ่อม
หัวฉีดห้องน้ำ V 10 ตึกสงฆ์ชำรุด14 ธ.ค. 2565 เวลา 14:37ผู้ป่วยในแจ้งซ่อม
ตู้อบโรงแปรรูปมอเตอร์ทำงานผิดปกติ เครื่องหมายเลข 1 3 5 7 815 ธ.ค. 2565 เวลา 08:35ศูนย์แพทย์แผนไทยพนาแจ้งซ่อม
ติดตั้งทีวีแขวนผนัง ห้องประชุมเล็ก19 ธ.ค. 2565 เวลา 09:33ศูนย์แพทย์แผนไทยพนาแจ้งซ่อม
ขอให้IT ลงโแนแกรม IS online เป็นโปรแกรมลงรายงานอุบัติเหตุ 19 สาเหตุ จากส่วนกลางด่วยค่ะ19 ธ.ค. 2565 เวลา 10:44ERแจ้งซ่อม
ประตูห้องตรวจโรคเบอร์ 4 ชำรุด21 ธ.ค. 2565 เวลา 11:18งานผู้ป่วยนอกแจ้งซ่อม
ตะแกรงโรงตากชำรุด ***ด่วนมาก***22 ธ.ค. 2565 เวลา 08:46ศูนย์แพทย์แผนไทยพนาแจ้งซ่อม
โรงแปรรูปมีความประสงค์ให้เปลี่ยนตำแหน่งสวิสไฟห้องล้างกับห้องบดให้นำมาแยกไว้ในตำแหน่งที่ใช้ง่ายกว่าปัจุบัน (ตำแหน่งปัจจุบันเอาไปไว้รวมกันในห้องล้าง)22 ธ.ค. 2565 เวลา 08:49ศูนย์แพทย์แผนไทยพนาแจ้งซ่อม
ระบบน้ำเครื่องซักผ้าโรงงานแปรรูปชำรุด23 ธ.ค. 2565 เวลา 08:41ศูนย์แพทย์แผนไทยพนาแจ้งซ่อม
มุ่งลวดโรงตาก ชำรุด26 ธ.ค. 2565 เวลา 10:33โรงแปรรูปแจ้งซ่อม
TV ตึกสงฆ์ ชำรุด 2 เครื่อง26 ธ.ค. 2565 เวลา 14:20ผู้ป่วยในแจ้งซ่อม
ติดตั้ง TV ตึกสงฆ์เพิ่ม 2 เครื่อง26 ธ.ค. 2565 เวลา 14:21ผู้ป่วยในแจ้งซ่อม
ไฟหรี่ผู้ป่วยชายกระพริบ26 ธ.ค. 2565 เวลา 14:22ผู้ป่วยในแจ้งซ่อม
ประตูหน้าตึกชำรุด ลิงสามารถเปิดประตูเองได้ เข้าไปรื้อข้าวของในตึก26 ธ.ค. 2565 เวลา 14:24ผู้ป่วยในแจ้งซ่อม
แมลงเข้าเครื่องดูดอากาศโรงแปรรูป ไม่มีตะแกรงกรองแมลงที่ปากท่อดูดอากาศนอกอาคาร27 ธ.ค. 2565 เวลา 11:37ศูนย์แพทย์แผนไทยพนาแจ้งซ่อม
โต๊ะไม้กลม ตะปูหลุด ทำให้ขาโต๊ะกับโต๊ะหลุดแยกออกจากกัน ใช้การไม่ได้28 ธ.ค. 2565 เวลา 13:34งานให้คำปรึกษาแจ้งซ่อม
เครื่องทำน้ำอุ่น V3 ตึกสงฆ์ชำรุด29 ธ.ค. 2565 เวลา 15:23ผู้ป่วยในแจ้งซ่อม
เครื่องทำลายกระดาษชำรุด29 ธ.ค. 2565 เวลา 15:25ผุ้ป่วยในแจ้งซ่อม
โทรศัพท์ไม่มีสัญญาณ30 ธ.ค. 2565 เวลา 13:37เภสัชกรรมชุมชนแจ้งซ่อม
ต่อท่อน้ำเครื่องซักผ้า4 ม.ค. 2566 เวลา 09:45ศูนย์แพทย์แผนไทยพนาแจ้งซ่อม
แอร์ห้องพักทันตแพทย์ไม่เย็นฝั่งศูนย์แพทย์แผนไทย5 ม.ค. 2566 เวลา 09:39ศูนย์แพทย์แผนไทยแจ้งซ่อม
ปลั๊กไฟคลินิกกัญชาชำรุด9 ม.ค. 2566 เวลา 11:11ศูนย์แพทย์แผนไทยแจ้งซ่อม
สายแลนคลินิกกัญชาชำรุด9 ม.ค. 2566 เวลา 11:11ศูนย์แพทย์แผนไทยแจ้งซ่อม
โทรศัพท์ห้องแล็บใช้งานไม่ได้11 ม.ค. 2566 เวลา 08:45กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์แจ้งซ่อม
ท่ออ่างน้ำภายในห้องครัวอุดตัน ทำให้น้ำซึมไหลออกมาเปียกตามพื้น11 ม.ค. 2566 เวลา 08:57โภชนศาสตร์แจ้งซ่อม
ก็อกน้ำอ่างล้างมือสำนักงานโรงผลิตซึม11 ม.ค. 2566 เวลา 10:58โรงผลิตแจ้งซ่อม
อุดช่องรอยต่อโรงตากเนื่องจากมีเศษใบไม้เข้า11 ม.ค. 2566 เวลา 11:02โรงแปรรูปแจ้งซ่อม
เพดานห้องยามีน้ำไหลลงมา ซึ่งเป็นบริเวณวางตู้เย็น ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดชำรุดเสียหายของตู้เย็นเก็บยาด้วย12 ม.ค. 2566 เวลา 09:11เภสัชแจ้งซ่อม
ติดตั้งตู้เย็นเก็บยาที่คลังยา เนื่องจากเป็นระบบหล่อเย็นด้วยน้ำ12 ม.ค. 2566 เวลา 09:13เภสัชแจ้งซ่อม
กระจกประตูแตก ร้าว15 ม.ค. 2566 เวลา 08:33การพยาพาล/หน่วยจ่ายกลางแจ้งซ่อม
ห้องน้ำหญิงคลินิกบริการ ห้อง1และ 2 น้ำไหลไม่หยุด ตู็เก็บของห้องหญิง ห้องนวดประตูชำรุด16 ม.ค. 2566 เวลา 11:17คลินิกแพทย์แผนไทยแจ้งซ่อม
ไฟห้องติดฉลากดับ18 ม.ค. 2566 เวลา 15:31ศูนย์แพทย์แผนไทยพนาแจ้งซ่อม
ไฟในห้องปฏิบัติการกระพริบ ขอเปลี่ยนหลอดไฟใหม่21 ม.ค. 2566 เวลา 08:38กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์แจ้งซ่อม
เครื่องอบลมร้อน/เครื่องทำความร้อนไม่ทำงาน อบเครื่องมือไม่แห้ง21 ม.ค. 2566 เวลา 10:34การพยาบาล/หน่วยจ่ายกลางแจ้งซ่อม
หลอดไฟกะพริบ ไฟตก ที่ห้องยา23 ม.ค. 2566 เวลา 07:59เภสัชกรรมแจ้งซ่อม
เครื่องสำรองไฟส่งเสียงร้องตลอด และไม่สามารถเปิดเครื่องคอมทำงานได้23 ม.ค. 2566 เวลา 08:00เภสัชกรรมแจ้งซ่อม
ไมล์ลอย 1 ตัวเวลาเปิดใช้งานมีสัญญาณรบกวนตลอดเวลา23 ม.ค. 2566 เวลา 13:32ศูนย์แพทย์แผนไทย พนาแจ้งซ่อม
แอร์ห้องทำงานพยาบาลน้ำรั่ว23 ม.ค. 2566 เวลา 13:40ผู้ป่วยในแจ้งซ่อม
หัวฉีดห้อง V1 และ V2 ตึกสงฆ์ชำรุด23 ม.ค. 2566 เวลา 13:42ผู้ป่วยในแจ้งซ่อม
BP digital ชำรุด23 ม.ค. 2566 เวลา 13:43ผู้ป่วยในแจ้งซ่อม
ระบบ UV ห้องแยก3 ชำรุด23 ม.ค. 2566 เวลา 14:04ผู้ป่วยในแจ้งซ่อม
ประตูห้องน้ำ V2 IPD ชำรุด23 ม.ค. 2566 เวลา 14:05ผู้ป่วยในแจ้งซ่อม
เครื่องปริ้นสติ๊กเกอร์ ROLAND สำหรับปริ้นติดฉลากยา ของโรงผลิตยาสมุนไพร ชำรุด หัวพิมพ์ตัน พิมพ์หมึกไม่ออก24 ม.ค. 2566 เวลา 11:34โรงผลิตยาสมุนไพร ศูนย์แพทย์แผนไทยพนาแจ้งซ่อม
ต่อท่อน้ำทิ้งขนาด 2 นิ้ว ออกจากห้องล้างเครื่องมือโรงงานแปรรูป24 ม.ค. 2566 เวลา 14:33โรงงานแปรรูป ศูนย์แพทย์แผนไทยแจ้งซ่อม
1. ก๊อกน้ำห้องน้ำชายชำรุด 2. หลอดไฟ OPD ชำรุด 1 หลอด24 ม.ค. 2566 เวลา 14:45ศูนย์แพทย์แผนไทยพนาแจ้งซ่อม
หลอดไฟตรงบันไดทางเดินขึ้นแฟลตชำรุด ทั้งชั้น2 และ 324 ม.ค. 2566 เวลา 17:48ชาวแฟลตแจ้งซ่อม
เมโย ชำรุด25 ม.ค. 2566 เวลา 15:19ผู้ป่วยในแจ้งซ่อม
ประตูห้องน้ำแยก3 ชำรุด25 ม.ค. 2566 เวลา 15:21ผู้ป่วยในแจ้งซ่อม
นวัฒกรรมโครงเหล็กจับยึดเครื่อง DR (กล่องฟิล์ม)26 ม.ค. 2566 เวลา 15:33งานเอกซเรย์แจ้งซ่อม
ประตูหลังห้องประชุมใหญ่ชำรุด31 ม.ค. 2566 เวลา 08:51โรงผลิตแจ้งซ่อม
ล็อกเกอร์ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้ผู้หญิง ของห้องนวดชำรุดค่ะ31 ม.ค. 2566 เวลา 16:08ศูนย์แพทย์แผนไทยพนาแจ้งซ่อม
สายฉีดชำระ หอพักนักศึกษาชำรุด16 ก.พ. 2566 เวลา 09:50ศูนย์แพทย์แผนไทยแจ้งซ่อม
แอร์ห้องติดฉลาก ไม่เย็น16 ก.พ. 2566 เวลา 09:51ศูนย์แพทย์แผนไทยแจ้งซ่อม
พัดลมห้องน้ำชาย คลินิกบริการมีเสียงดัง16 ก.พ. 2566 เวลา 09:51ศูนย์แพทย์แผนไทยแจ้งซ่อม
ไฟห้องอบ คลินิกบริการ เสียเปิดไม่ติด จำนวน 2 หลอด16 ก.พ. 2566 เวลา 09:51ศูนย์แพทย์แผนไทยแจ้งซ่อม
ประตูห้องนวด คลินิกบริการชำรุด16 ก.พ. 2566 เวลา 09:52ศูนย์แพทย์แผนไทยแจ้งซ่อม
ประตูห้องนำ้หญิง ข้างห้องกายภาพบำบัดล็อกเปิดไม่ได้17 ก.พ. 2566 เวลา 14:51เภสัชกรรมแจ้งซ่อม
พัดลมห้องพักพยาบาลตึกสงฆ์ชำรุด17 ก.พ. 2566 เวลา 15:29ผู้ป่วยในแจ้งซ่อม
ติดตั้งที่ Lock ประตูด้านหน้าด้านหลังตึกสงฆ์17 ก.พ. 2566 เวลา 15:32ผู้ป่วยในแจ้งซ่อม
ไม้กั้นเตียงชำรุด 2 ตัว ( ด้านหน้าตึกสงฆ์)17 ก.พ. 2566 เวลา 15:33ผู้ป่วยในแจ้งซ่อม
ติดตั้งหลอดไฟเพิ่มบริเวณเตรียมยาห้องหัตการตึกสงฆ์17 ก.พ. 2566 เวลา 15:34ผู้ป่วยในแจ้งซ่อม
ลิ้นชัก โต๊ะทำงาน หลุดออกมาค่ะ21 ก.พ. 2566 เวลา 08:43กายภาพบำบัดแจ้งซ่อม
ปลั๊กไฟห้องกายภาพบำบัด เสียบแล้วไฟไม่เข้าค่ะ21 ก.พ. 2566 เวลา 08:43กายภาพบำบัดแจ้งซ่อม
ล้อเก้าอี้ทำงานเเตกคะ21 ก.พ. 2566 เวลา 08:44กายภาพบำบัดแจ้งซ่อม
ปลั๊กเครื่องสำรองไฟเครื่องมือกายภาพบำบัด หลวมคะ เสียบเเล้วไฟจะไม่ค่อยเข้า ต้องขยับบ่อยๆ ถึงจะติดค่ะ21 ก.พ. 2566 เวลา 08:45กายภาพบำบัดแจ้งซ่อม
เครื่องส่องหู OPD ชำรุด ไฟไม่ติด27 ก.พ. 2566 เวลา 10:19งานผู้ป่วยนอกแจ้งซ่อม
เครื่องอบลมร้อน27 ก.พ. 2566 เวลา 11:13การพยสแจ้งซ่อม
เครื่องอบลมร้อน/เครื่องทำความร้อนเสีย อบเครื่องมือไม่แห้ง27 ก.พ. 2566 เวลา 11:21การพยาบาล/หน่วยจ่ายกลางแจ้งซ่อม
ประตูกระจกร้าว27 ก.พ. 2566 เวลา 11:23การพยาบาล/หน่วยจ่ายกลางแจ้งซ่อม
หลอดไฟห้องเก็บเซ็ทเสีย/กระพริบ27 ก.พ. 2566 เวลา 11:24การพยาบาล/หน่วยจ่ายกลางแจ้งซ่อม
ประตูวงกบห้องอบเซ็ทหลุด27 ก.พ. 2566 เวลา 11:26การพยาบาล/หน่วยจ่ายกลางแจ้งซ่อม
ตู้อบหมายเลข 2 โรงแปรรูป ชำรุด พัดลมไม่ทำงาน27 ก.พ. 2566 เวลา 14:12ศูนย์แพทย์แผนไทยพนาแจ้งซ่อม
ประตูบานเลื่อนห้องอบเซ็ทฝืด/ปิดไม่สนิท28 ก.พ. 2566 เวลา 13:20การพยาบาล/หน่วยจ่ายกลางแจ้งซ่อม
แอร์ห้องทำฟันที่4มีเสียงดังไม่ทำงาน1 มี.ค. 2566 เวลา 15:38ทันตกรรมแจ้งซ่อม
หัวเกียร์เครื่องตัดหญ้าชำรุด2 มี.ค. 2566 เวลา 15:56ศูนย์แพทย์แผนไทยพนาแจ้งซ่อม
ประตูห้องกายภาพบำบัด ล็อคไม่ได้คะ เวลาหมุนล็อคแล้ว ถ้าใช้มือผลัก สามารถเปิดห้องได้เลยคะ3 มี.ค. 2566 เวลา 11:01กายภาพบำบัดแจ้งซ่อม
ประตูเลื่อนห้องตากเครื่องมือชำรุด(เลื่อนไม่ได้)7 มี.ค. 2566 เวลา 09:10การพยาบาล/หน่วยจ่ายกลางแจ้งซ่อม
แอร์ห้องบดสมุนไพรไม่เย็น โรงงานแปรรูป8 มี.ค. 2566 เวลา 11:01ศูนย์แพทย์แผนไทยพนาแจ้งซ่อม
ประตูบานเลื่อนกระจกห้องเก็บเซ็ทฝืด เลื่อนลำบาก10 มี.ค. 2566 เวลา 15:55การพยาบาล/หน่วยจ่ายกลางแจ้งซ่อม
กระทะประกอบอาหารชำรุด หูกระทะฉีกขาด ขนาดกว้าง 15 นิ้ว 1 ใบ ขนาดกว้าง 45 นิ้ว 1 ใบ13 มี.ค. 2566 เวลา 13:37โภชนศาสตร์แจ้งซ่อม
บ้านพัก A2(แพทย์ ทันตแพทย์) 1. ประตูห้องน้ำด้านล่างพัง เนื่องจากน้ำห้องน้ำชั้น 2 ซึมเซาะประตูไม้ด้านลงจนผุ 2. อ่างล้างหน้าห้องน้ำชั้น 2 รั่ว และใกล้ตัน13 มี.ค. 2566 เวลา 15:14แจ้งซ่อม
โรงแปรรูป เครื่องหั่น ระบบเฟืองมีเสียงดัง20 มี.ค. 2566 เวลา 14:59ศูนย์แพทย์แผนไทยพนาแจ้งซ่อม
เก้าอี้ทำงานชำรุด21 มี.ค. 2566 เวลา 10:28ผู้ป่วยในแจ้งซ่อม
ฝาชักโครกห้องV4 ตึกสงฆ์ ชำรุด21 มี.ค. 2566 เวลา 10:30ผู้ป่วยในแจ้งซ่อม
ประตูห้อง V8 ตึกสงฆ์เปิดปิดเสียงดัง เปิดอยาก21 มี.ค. 2566 เวลา 10:31ผู้ป่วยในแจ้งซ่อม
เคื่องคิดเลขชำรุด21 มี.ค. 2566 เวลา 10:41ผู้ป่วยในแจ้งซ่อม
หูฟัง stethoscope ที่ใช้ออกหน่วย พอสว ใช้งานไม่ได้ ทั้ง 2 เครื่อง21 มี.ค. 2566 เวลา 10:53erแจ้งซ่อม
ก็อกน้ำอ่างล้างมือชำรุด/เปิดน้ำไม่ไหล21 มี.ค. 2566 เวลา 11:36การพยาบาล/หน่วยจ่ายกลางแจ้งซ่อม
ติดตู้เก็บกุญแจศูนย์แพทย์แผนไทยพนา และแฟลต จำนวน 2 ตู้21 มี.ค. 2566 เวลา 13:42ศูนย์แพทย์แผนไทยพนาแจ้งซ่อม
แอร์ห้องพักพยาบาลไม่เย็น21 มี.ค. 2566 เวลา 16:24ผู้ป่วยในแจ้งซ่อม
แอร์ห้องทำงานพยาบาลไม่เย็น21 มี.ค. 2566 เวลา 16:26ผู้ป่วยในแจ้งซ่อม
ลำโพงล้อลากเคลื่อนที่ คลินิกเบาหวาน ไมโคโฟนไม่ดัง22 มี.ค. 2566 เวลา 14:22คลินิกเบาหวานแจ้งซ่อม
แอร์ห้องพิเศษ 1 IPD ไม่เย็น28 มี.ค. 2566 เวลา 13:07ผู้ป่วยในแจ้งซ่อม
ชักโครกห้องน้ำชาย คลินิกบริการแพทย์แผนไทยชำรุด มีน้ำซึมออกจากฐานชักโครก31 มี.ค. 2566 เวลา 10:14ศูนย์แพทย์แผนไทยแจ้งซ่อม
ติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่น ห้องพักอาจารย์ หอพักนักศึกษาฝั่งศูนย์แพทย์แผนไทย31 มี.ค. 2566 เวลา 10:15ศูนย์แพทย์แผนไทยแจ้งซ่อม
อ่างล้างสมุนไพรโรงแปรรูป ท่อตัน31 มี.ค. 2566 เวลา 14:54ศูนย์แพทย์แผนไทยพนาแจ้งซ่อม
อ่างล้างสมุนไพรโรงแปรรูป ท่อตัน31 มี.ค. 2566 เวลา 14:55ศูนย์แพทย์แผนไทยพนาแจ้งซ่อม
แอร์ห้องนวด คลินิกบริการศูนย์แพทย์แผนไทยไม่เย็น1 เม.ย. 2566 เวลา 14:09ศูนย์แพทย์แผนไทยแจ้งซ่อม
แอร์ห้อง server ไม่เย็น ทั้งสองตัว2 เม.ย. 2566 เวลา 14:03งานประกันฯแจ้งซ่อม
ลูกบิดประตู ห้องตรวจแพทย์แผนไทยฝั่งโรงพยาบาล บิดเข้าออกยาก มีล๊อกเองบางครั้ง3 เม.ย. 2566 เวลา 10:47ศูนย์แพทย์แผนไทยแจ้งซ่อม
แอร์ห้องพิเศษ9 ตึกสงฆ์เปิดมีกลิ่น3 เม.ย. 2566 เวลา 15:12ผู้ป่วยในแจ้งซ่อม
ลูกบิดประตูห้องน้ำชำรุดแฟลต ห้องซ้ายสุดชั้น 3 (ห้องจิราวัฒน์+ลักขณา)4 เม.ย. 2566 เวลา 08:51กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์แจ้งซ่อม
แจ้งย้ายสวิตช์ไฟในห้องสำนักงานห้อง LAB เดิมอยู่หลังตู้เย็นเก็บเลือด4 เม.ย. 2566 เวลา 08:53กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์แจ้งซ่อม
ไฟ ห้องแพคเซท ห้องsterile ดับ4 เม.ย. 2566 เวลา 10:05การพยาบาล/หน่วยจ่ายกลางแจ้งซ่อม
เครื่องปั้มลมชำรุด/ไฟช้อตเครื่องดับ4 เม.ย. 2566 เวลา 11:33การพยาบาล/หน่วยจ่ายกลางแจ้งซ่อม
แอร์/ไม่เย็น4 เม.ย. 2566 เวลา 14:53การพยาบาล/หน่วยจ่ายกลางแจ้งซ่อม
ล้อรถเข็นรถอบเครื่องมือ / ฝืด เข็นลำบาก5 เม.ย. 2566 เวลา 09:00การพยาบาล/หน่วยจ่ายกลางแจ้งซ่อม
หม้ออบเครื่องมือ มีเสียงดัง5 เม.ย. 2566 เวลา 10:38การพยาบาล/หน่วยจ่ายกลางแจ้งซ่อม
บ้านพัก A3 : หลังคารั่ว , ท่อน้ำของห้องน้ำชั้น2รั่ว , ฝ้าห้องน้ำชั้น1ชำรุด5 เม.ย. 2566 เวลา 14:00องค์กรแพทย์แจ้งซ่อม
1.เต้าเสียบปลั๊ณกหม้อลูกประคบไหม้ 2.ปลั๊กหม้อลูกประคบไหม้7 เม.ย. 2566 เวลา 09:23งานคลินิกบริการ ศูนย์แพทย์แผนไทยพนาแจ้งซ่อม
แอร์ห้องพิเศษ 4 ตึกสงฆ์ไม่เย็น เป็นน้ำแข็ง7 เม.ย. 2566 เวลา 13:59ผู้ป่วยในแจ้งซ่อม
ห้องน้ำพิเศษ 4 ตึกสงฆฺ์น้ำรั่วซึม7 เม.ย. 2566 เวลา 14:18ผู้ป่วยในแจ้งซ่อม
TV ห้องพิเศษ 4 และห้อง 6 ตึกสงฆ์ ใช้ไม่ได้7 เม.ย. 2566 เวลา 14:19ผู้ป่วยในแจ้งซ่อม
พัดลมตั้งโต๊ะ ชำรุด 4 ตัว7 เม.ย. 2566 เวลา 14:29ผู้ป่วยในแจ้งซ่อม
พัดลมเตียง 11 ชำรุด7 เม.ย. 2566 เวลา 14:30ผู้ป่วยในแจ้งซ่อม
แอร์ห้องนวดแผนไทย ตึกคลินิกบริการ เครื่องด้านหลังห้อง มีอาการน้ำหยดออกมาขณะใช้งาน9 เม.ย. 2566 เวลา 09:44ศูนย์แพทย์แผนไทยพนาแจ้งซ่อม
**ด่วน**โรงงานแปรรูป ห้องอบกัญชา ใต้ตู้อบมีรูที่หนูแทะเข้ามาในโรงแปรรูป อยากให้อุดรอยรั่วให้ครับ **ด่วน**10 เม.ย. 2566 เวลา 15:13ศูนย์แพทย์แผนไทยพนาแจ้งซ่อม
ระบบ Emergency Nurse Call ใชงานได้ไม่ครบทุกจุด11 เม.ย. 2566 เวลา 09:41ซ่อมบำรุงแจ้งซ่อม
ห้องน้ำมีกลิ่นไม่พึงประสงค์ (ช่างวัตรแนะนำให้ติดพัดลมดูดอากาศ) สถานที่ ห้องน้ำ อาคารสำนักงาน ศูนย์แพทย์แผนไทยพนา12 เม.ย. 2566 เวลา 09:45สำนักงาน ศูนย์แพทย์แผนไทยพนาแจ้งซ่อม
กระจกประตูร้าว บริเวณมุมประตูทางเข้า ยาวประมาณ 30 เซนติเมตร สถานที่ ห้องควบคุมคุณภาพ12 เม.ย. 2566 เวลา 10:51โรงงานลิตยาสมุนไพร ศูนย์แพทย์แผนไทยพนาแจ้งซ่อม
กระจกหน้าต่างบานเลื่อนมีรอยแตก ลักษณะวงกลม เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1 เซนติเมตร สถานที่ ห้องควบคุมคุณภาพ12 เม.ย. 2566 เวลา 10:53โรงงานลิตยาสมุนไพร ศูนย์แพทย์แผนไทยพนาแจ้งซ่อม
แอร์ร้านค้ามูลนิธิศูนย์แพทย์แผนไทย ไม่เย็น17 เม.ย. 2566 เวลา 15:12ศูนย์แพทย์แผนไทยพนาแจ้งซ่อม
เต้าปลั๊กไฟ บริเวณโต๊ะประชาสัมพันธ์ศูนย์แพทย์แผนไทย หลุดชำรุด17 เม.ย. 2566 เวลา 15:14ศูนย์แพทย์แผนไทยพนาแจ้งซ่อม
รางสายไฟไม่มีฝาครอบ ตั้งแต่มีการซ้อมหลอดไฟห้องควบคุมคุณภาพ สถานที่ ห้องควบคุมคุณภาพ โรงงานผลิตยาสมุนไพร ศูนย์แพทย์แผนไทยพนา18 เม.ย. 2566 เวลา 09:49โรงงานผลิตยาสมุนไพร ศูนย์แพทย์แผนไทยพนาแจ้งซ่อม
ที่วางแขนเก้าอี้ คลินิกกัญชาชำรุด18 เม.ย. 2566 เวลา 09:54ศูนย์แพทย์แผนไทยแจ้งซ่อม
ออดฉุกเฉิน ที่ห้องน้ำผู้ป่วยทีั้งนอกตึกและในตึกผู้ป่วยในไม่ทำงาน19 เม.ย. 2566 เวลา 09:07กรรมการบริหารความเสี่ยงแจ้งซ่อม
สวิตซ์ควบคุมเครื่องกรอกยาหม่อง ในโรงงานผลิตยา แตกชำรุด ใช้งายไม่ได้. (เร่งด่วน)19 เม.ย. 2566 เวลา 10:44ศูนย์แพทย์แผนไทยพนาแจ้งซ่อม
เตีบงตึกสงฆ์ชำรุด 2ตียง19 เม.ย. 2566 เวลา 14:14ผู้ป่วยในแจ้งซ่อม
เตียง 18 หัวเตียงชำรุดปรับไม่ได้19 เม.ย. 2566 เวลา 14:17ผู้ป่วยในแจ้งซ่อม
แอร์ไม่เย็น20 เม.ย. 2566 เวลา 10:14เทคนิคการแพทย์แจ้งซ่อม
แอร์ห้องทำงานพยาบาลไม่เย็น21 เม.ย. 2566 เวลา 17:02ผู้ป่วยในแจ้งซ่อม
คลังพัสดุทั่วไป (ฝ้าเพดานของห้องคลังพัสดุทั่วไปชำรุดมีรูรั่วหลายจุด และทางด้านทิศใต้ของหลังคาด้านนอกไม่ได้ปิดฝ้าด้านข้างให้มิดชิดประกอบกับช่วงที่ฝนตกทำให้ฝนสาดเข้าตามฝ้าเพดานด้านข้างทำให้น้ำหยดลงมาในคลังพัสดุทั่วไปค่ะ)24 เม.ย. 2566 เวลา 16:44ฝ่ายบริการทั่วไป (งานพัสดุ)แจ้งซ่อม
แอร์Tasakiรั่ว คอมเพรสเซอร์แอร์รั่ว25 เม.ย. 2566 เวลา 10:37คลีนิคบริการแจ้งซ่อม
แอร์ห้องสำนักงาน ศูนย์แพทย์แผนไทยพนา ไม่เย็น ไม่มีความเย็น หรือไอเย็นออกมาเลยค่ะ ร้อนมาก เทียบกับห้องขนาดเท่าๆกัน ทิศทางโดนแดดเหมือนกัน btu เท่าๆกัน (ห้องกัญชา) ยังมีความเย็นมากกว่า รบกวนช่างช่วยดูให้หน่อยค่ะ /ฐิติมา26 เม.ย. 2566 เวลา 09:03ศูนย์แพทย์แผนไทยพนาแจ้งซ่อม
พัดลมไม่ส่ายค่ะ26 เม.ย. 2566 เวลา 14:27กายภาพบำบัดแจ้งซ่อม
แอร์ห้องกายภาพบำบัดไม่เย็นคะ26 เม.ย. 2566 เวลา 14:27กายภาพบำบัดแจ้งซ่อม
อยากเปลี่ยนปลั๊กตัวแม่ เป็น 3 รูคะ เพื่อให้เชื่อมกับเครื่องมือทำหัตการได้26 เม.ย. 2566 เวลา 14:28กายภาพบำบัดแจ้งซ่อม
แอร์ห้องสำนักงาน ศูนย์แพทย์แผนไทยพนา น้ำรั่ว รบกวนช่วยดูให้หน่อยนะคะ27 เม.ย. 2566 เวลา 15:05ศูนย์แพทย์แผนไทยพนาแจ้งซ่อม
แอร์ไม่เย็น28 เม.ย. 2566 เวลา 13:31ให้คำปรึกษาแจ้งซ่อม
แอร์ไม่เย็น1 พ.ค. 2566 เวลา 10:26งานผู้ป่วยนอกแจ้งซ่อม
อุณหภูมิห้อง modify AIIR ห้องใหม่ ห้องแยกโรค2 มีอุณหภูมิที่สูงกว่าค่าที่ตั้งไว้ ทำให้ผู้ป่วยอึดอัด ร้อน หายใจไม่สะดวก1 พ.ค. 2566 เวลา 18:01ผูป่วยในแจ้งซ่อม
แอร์ห้องสำนักงาน ศูนย์แพทย์แผนไทยพนา ไม่มีน้ำยาแอร์ (ช่างแจ้งให้ส่งซ่อมเพิ่ม)2 พ.ค. 2566 เวลา 10:54ศูนย์แพทย์แผนไทยพนาแจ้งซ่อม
ก๊อกนำ้คลินิกทันตกรรมชำรุดปิดไม่ได้2 พ.ค. 2566 เวลา 11:22ทันตกรรมแจ้งซ่อม
โทรศัพท์ภายในเบอร์ 120 ใช้งานไม่ได้2 พ.ค. 2566 เวลา 14:17ข้างห้องศูนย์คุณภาพแจ้งซ่อม
1 เครื่องขูดหินปูนสายน้ำรั่ว (ห้องคลินิค 4) 2. อ่างล้างมือยูนิต 2 เกลียวเปิดปิดหมุนรอบ 3 พัดลมตั้งโต๊ะ ยูนิต 4 ประกอบไม่ได้2 พ.ค. 2566 เวลา 14:32ทันตกรรมแจ้งซ่อม
เครื่อง Smoke Detector อุปกรณ์ตรวจจับควันไฟ คลังยามีเสีย มีเสียงตลอด3 พ.ค. 2566 เวลา 08:48เภสัชกรรมชุมชนแจ้งซ่อม
กระเบื้องห้องน้ำ หอพักนักศึกษาหลุด3 พ.ค. 2566 เวลา 10:28ูศูนย์แพทย์แผนไทยแจ้งซ่อม
ประตูห้องพัก หอพักนักศึกษาชำรุด3 พ.ค. 2566 เวลา 10:29ูศูนย์แพทย์แผนไทยแจ้งซ่อม
ที่วางสายชำระ ห้องพักทันตแพทย์ หอพักชำรุด3 พ.ค. 2566 เวลา 10:29ูศูนย์แพทย์แผนไทยแจ้งซ่อม
ก็อกน้ำห้องน้ำหญิงชำรุด/อุดตันน้ำไม่ไหล3 พ.ค. 2566 เวลา 13:24การพยาบาล/หน่วยจ่ายกลางแจ้งซ่อม
ประตูเข้าห้อง Isolate Room ปิดไม่สนิท ตัวสวิงประตูพัง5 พ.ค. 2566 เวลา 08:42ผู้ป่วยในแจ้งซ่อม
แอร์ห้องแยก 3 (V.6 เดิม) ขณะใช้งานน้ำไหลจากแอร์5 พ.ค. 2566 เวลา 08:45ผู้ป่วยในแจ้งซ่อม
อุปกรณ์ทางการแพทย์ชำรุด 5 รายการ ดังนี้ 1. เครื่องวัด BP ดิจิตอล 1 เครื่อง 2.เครื่อง OXIMETER (เครื่องจับ O2 sat mobile) จำนวน 4 เครื่อง5 พ.ค. 2566 เวลา 08:50ผู้ป่วยในแจ้งซ่อม
ไฟห้องน้ำหญิงชำรุด/ไม่ติด5 พ.ค. 2566 เวลา 14:43การพยาบาล/หน่วยจ่ายกลางแจ้งซ่อม
แอร์ห้องนวดคลินิกบริการมีน้ำหยด8 พ.ค. 2566 เวลา 10:39ศูนย์แพทย์แผนไทยแจ้งซ่อม
ประตูห้องน้ำหอพักนักศึกษา ห้อง 2/2 ชำรุด8 พ.ค. 2566 เวลา 10:41ศูนย์แพทย์แผนไทยแจ้งซ่อม
แอร์ห้องกายภาพบำบัด ไม่เย็นค่ะ9 พ.ค. 2566 เวลา 14:21กายภาพบำบัดแจ้งซ่อม
ระบบห้อง Negative V5 ชำรุด9 พ.ค. 2566 เวลา 15:20ผู้ป่วยในแจ้งซ่อม
ปรอทวัดไข้ชำรุด 1 ตัว9 พ.ค. 2566 เวลา 15:21ผู้ป่วยในแจ้งซ่อม
ประตูลูกบิดทางเข้าห้องน้ำหลังคลอดปิดไม่สนิท9 พ.ค. 2566 เวลา 15:25ผู้ป่วยในแจ้งซ่อม
แอร์ V4 ไม่เย็น9 พ.ค. 2566 เวลา 16:02ผู้ป่วยในแจ้งซ่อม
แอร์ V4 ตึกสงฆ์ไม่เย็น9 พ.ค. 2566 เวลา 16:03ผู้ป่วยในแจ้งซ่อม
TV V4 ตึกสงฆ์ดูไม่ได้9 พ.ค. 2566 เวลา 16:04ผู้ป่วยในแจ้งซ่อม
หลอดไฟระเบียงห้อง V9 ตึกสงฆฺไม่สว่าง9 พ.ค. 2566 เวลา 16:07ผู้ป่วยในแจ้งซ่อม
TV V6 ตึกสงฆ์ ดูไม่ได้9 พ.ค. 2566 เวลา 16:08ผู้ป่วยในแจ้งซ่อม
ประตูหลังห้องพิเศษ 2 ตึกสงฆ์ ปิดไม่ได้11 พ.ค. 2566 เวลา 15:29ผู็ป่วยในแจ้งซ่อม
ก๊อกน้ำห้องน้ำชายคลินิกเบาหวาน น้ำไหลตลอด12 พ.ค. 2566 เวลา 10:25คลินิกเบาหวานแจ้งซ่อม
โถส้วมห้องน้ำชาย คลินิกเบาหวานท่อไม่ตรง12 พ.ค. 2566 เวลา 10:26คลินิกเบาหวานแจ้งซ่อม
น้ำรั่วโรงตากสมุนไพร โรงงานแปรรูป12 พ.ค. 2566 เวลา 10:32ศูนย์แพทย์แผนไทยพนาแจ้งซ่อม
ติดตั้งสายปั้มลมห้องบดใหญ่ เพื่อระบายความร้อนจากการบด12 พ.ค. 2566 เวลา 13:59ศูนย์แพทย์แผนไทยพนาแจ้งซ่อม
พัดลมเตียง 9 ชำรุด16 พ.ค. 2566 เวลา 12:54ผู้ป่วยในแจ้งซ่อม
แอร์ห้องพักพยาบาลไม่เย็น16 พ.ค. 2566 เวลา 12:55ผู้ป่วยในแจ้งซ่อม
กระติกน้ำร้อนชำรุด 2 ตัว16 พ.ค. 2566 เวลา 12:56ผู้ป่วยในแจ้งซ่อม
แอร์ห้องประชุมใหญ่ น้ำรั่ว ขณะอบรมผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 372 ชม.16 พ.ค. 2566 เวลา 14:29ศูนย์แพทย์แผนไทยพนาแจ้งซ่อม
ที่นั่งชักโครกชำรุด ห้องน้ำตึกปฏิบัติการ16 พ.ค. 2566 เวลา 14:31ศูนย์แพทย์แผนไทยพนาแจ้งซ่อม
โทรศัพท์ภายในห้อง ER มีเสียงรบกวนทำให้ไม่ได้ยินเสียงปลายทาง18 พ.ค. 2566 เวลา 09:24ERแจ้งซ่อม
เครื่องตัดหญ้าพัง ใช้งานได้ไม่ปกติ25 พ.ค. 2566 เวลา 08:58ศูนย์แพทแผนไทยพนาแจ้งซ่อม
ห้องน้ำ แฟลต 1/4 ไฟไม่ติด25 พ.ค. 2566 เวลา 09:23ศูนย์แพทย์แผนไทยพนาแจ้งซ่อม
ห้องน้ำ แฟลต 1/4 ท่อน้ำทิ้งตัน25 พ.ค. 2566 เวลา 09:24ศูนย์แพทย์แผนไทยพนาแจ้งซ่อม
ประกอบเก้าอี้คลินิกบ่งต้อ25 พ.ค. 2566 เวลา 09:24ศูนย์แพทย์แผนไทยพนาแจ้งซ่อม
ทำที่แขวนหมวกกันน็อก ไม้กวาด ครัวกลางของแฟลตนักศึกษา25 พ.ค. 2566 เวลา 09:26ศูนย์แพทย์แผนไทยพนาแจ้งซ่อม
น้ำรั่วที่คลินิกกัญชา เวลาฝนตก25 พ.ค. 2566 เวลา 09:26ศูนย์แพทย์แผนไทยพนาแจ้งซ่อม
แอร์ สำนักงาน น้ำรั่ว25 พ.ค. 2566 เวลา 13:13ศูนย์แพทย์แผนไทยพนาแจ้งซ่อม
แจ้งซ่อมครั้งที่ 2 แอร์รั่วห้องนั่งรอตรวจคิลนิกบริการ ปลั๊กไฟ ห้องตรวจ 1 โต็ประชาสัมพันธ์ ชำรุด25 พ.ค. 2566 เวลา 13:23คิลนิกบริการศูนย์แพทย์แผนไทยแจ้งซ่อม
ฝนตกน้ำรั่วไหลโดนพัดลมติดผนัง26 พ.ค. 2566 เวลา 08:27ให้คำปรึกษาแจ้งซ่อม
ห้องคลินิกกัญชา มีน้ำฝนรั่วลงมาจากเพดาน โดนเฟอร์นิเจอร์บิ้วท์อิน อาจก่อให้เกิดความเสียหายมูลค่าสูง26 พ.ค. 2566 เวลา 09:21ศูนย์แพทย์แผนไทยพนาแจ้งซ่อม
ห้องงานประกันฯ หลังคามีน้ำรั่วตอนฝนตกเมื่อคืนทำให้จอคอมฯเอกสารเปียกน้ำขังพื้นห้อง26 พ.ค. 2566 เวลา 09:35ฝ่ายงานประกันฯแจ้งซ่อม
โรงงานอยู่ต่ำกว่าพื้นถนน น้ำฝนไหลย้อนกลับเข้าโรงงาน ท่วมห้องเก็บบรรจุภัณฑ์26 พ.ค. 2566 เวลา 09:48ศูนย์แพทย์แผนไทยพนาแจ้งซ่อม
แอร์ห้องพักพยาบาลไม่เย็น26 พ.ค. 2566 เวลา 13:55ผู้ป่วยในแจ้งซ่อม
นำ้รั่วห้องพิเสษสงฆ์ ห้อง 3 1226 พ.ค. 2566 เวลา 13:56ผุ้ป่วยในแจ้งซ่อม
พัดลมห้องพักพยาบาลชำรุด26 พ.ค. 2566 เวลา 13:56ผู้ป่วยในแจ้งซ่อม
ห้องน้ำ ห้องพิเศษ6 ตึกสงฆ์น้ำรั่วมีกลิ่น26 พ.ค. 2566 เวลา 14:01ผู้ป่วยในแจ้งซ่อม
ไฟห้องน้ำพิเศษ 8 ตึกสงฆ์เปิดไม่ติด26 พ.ค. 2566 เวลา 14:04ผู้ป่วยในแจ้งซ่อม
ชักโครกพิเสษ 8 ตึกสงฆ์ชำรุด26 พ.ค. 2566 เวลา 14:06ผู้ป่วยในแจ้งซ่อม
ล้อรถแจกข้าวผู้ป่วยตึกสงฆ์ชำรุด26 พ.ค. 2566 เวลา 14:08ผู้ป่วยในแจ้งซ่อม
เตียงตึกสงฆ์ห้อง 11 ไม้กั้นเตียงชำรุด26 พ.ค. 2566 เวลา 14:09ผุ้ป่วยในแจ้งซ่อม
สายฉีดชำระในห้องน้ำ ห้อง lab ชำรุด30 พ.ค. 2566 เวลา 09:29กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์แจ้งซ่อม
เก้าอี้นั่งทำงานพนักแขนหลุด 1ข้าง /1ตัว30 พ.ค. 2566 เวลา 10:02ศูนย์คุณภาพแจ้งซ่อม
เก้าอี้ล้อเลื่อนกายภาพชำรุดค่ะ31 พ.ค. 2566 เวลา 15:39กายภาพบำบัดแจ้งซ่อม
ประตูห้องกายภาพที่ล็อคพังคะ31 พ.ค. 2566 เวลา 15:40กายภาพบำบัดแจ้งซ่อม
ยางอัดขอบประตูห้องกายภาพหลุดคะ31 พ.ค. 2566 เวลา 15:41กายภาพบำบัดแจ้งซ่อม
แอร์ที่ ER ไม่เย็น มีลมร้อนออกมา1 มิ.ย. 2566 เวลา 09:34ERแจ้งซ่อม
เครื่องป้องกันระอองฝอยที่โต๊ะตรวจที่ ER ชำรุด1 มิ.ย. 2566 เวลา 09:42ERแจ้งซ่อม
เครื่อง smoke detector ที่คลังยาไม่ทำงาน1 มิ.ย. 2566 เวลา 10:39เภสัชกรรมแจ้งซ่อม
เครื่องควบคุมอุณหภูมิในตู้เย็นวัคซีนไม่ทำงานแจ้งเตือนเข้าระบบ line ส่งซ่อมนานกว่า 2 อาทิตย์แล้ว1 มิ.ย. 2566 เวลา 10:40เภสัชแจ้งซ่อม
ฝ้ารั่วมีน้ำหยด ระหว่างห้องการเงิน กับห้องจ่ายยา ข้างปริ้นเตอร์ห้องยา1 มิ.ย. 2566 เวลา 11:29เภสัชกรรมแจ้งซ่อม
พัดลมเพดานชำรุด/ไม่ส่าย3 มิ.ย. 2566 เวลา 10:41การพยาบาล/หน่วยจ่ายกลางแจ้งซ่อม
ถังขยะห้องน้ำหญิงชำรุด/ฝาเปิดไม่ได้3 มิ.ย. 2566 เวลา 10:42การพยาบาล/หน่วยจ่ายกลางแจ้งซ่อม
เครื่องอบลมร้อนเสีย/ไม่ร้อน3 มิ.ย. 2566 เวลา 10:46การพยาบาล/หน่วยจ่ายกลางแจ้งซ่อม
ประตูห้อง ฉุกเฉิน ระบบอัตโนมัติ ภายใน ไม่สะดวกแก่การเปิดปิดและไม่ปลอดภัยสำหรับเจ้าหน้าที่ จากด้านใน จึงขอปรับปรุงด้วยการขอรีโมตในการเปิดปิดสำหรับ incharge กรณีฉุกเฉิน6 มิ.ย. 2566 เวลา 09:58ERแจ้งซ่อม
เครื่องทำน้ำเย็นรั่ว/เก็บน้ำไม่อยู่6 มิ.ย. 2566 เวลา 13:16การพยาบาล/หน่วยงานจ่ายกลางแจ้งซ่อม
เก้าอี้ทำงานชำรุด 2 ตัว6 มิ.ย. 2566 เวลา 13:23ผู้ป่วยในแจ้งซ่อม
ห้องน้ำห้องแยก 6 อ่างน้ำน้ำไม่ไหล6 มิ.ย. 2566 เวลา 13:24ผุ้ป่วยในแจ้งซ่อม
ไฟห้องหัตถการ ห้องพักพยาบาล ห้องทำงานไฟไม่สว่าง6 มิ.ย. 2566 เวลา 13:25ผู้ป่วยในแจ้งซ่อม
แอร์ห้องพักพยาบาลไม่เย็น6 มิ.ย. 2566 เวลา 13:26ผู้ป่วยในแจ้งซ่อม
พัดลมห้องพักพยาบาลชำรุดเสียงดัง6 มิ.ย. 2566 เวลา 13:27ผู้ป่วยในแจ้งซ่อม
ชักโครก ห้อง 2/2 หอพักนักศึกษา กดไม่ลง12 มิ.ย. 2566 เวลา 10:59ศูนย์แพทย์แผนไทยแจ้งซ่อม
กุญแจตู้เปลี่ยนเสื้อผ้าชาย คลินิกบริการเปิดไม่ได้12 มิ.ย. 2566 เวลา 11:00ศูนย์แพทย์แผนไทยแจ้งซ่อม
น้ำรั่วจากเพดาน ห้อง 2/4 หอพักนักศึกษา12 มิ.ย. 2566 เวลา 11:02ศูนย์แพทย์แผนไทยแจ้งซ่อม
แอร์ภายในห้องแล็บ ไม่ทำงาน เปิดแล้วไม่เย็น ทำให้เครื่องตรวจสารชีวเคมีในเลือดอุณหภูมิสูง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ12 มิ.ย. 2566 เวลา 14:22กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์แจ้งซ่อม
ไฟห้องนวดไม่ติด1หลอด13 มิ.ย. 2566 เวลา 14:22คลีนิคบริการแจ้งซ่อม
แอร์ห้องรอตรวจไม่เย็น 2ตัว13 มิ.ย. 2566 เวลา 14:24คลีนิคบริการแจ้งซ่อม
ไฟห้องน้ำหญฺงคลีนิคบริการไม่ติด2หลอด13 มิ.ย. 2566 เวลา 14:25คลีนิคบริการแจ้งซ่อม
โต๊ะห้องรอตรวจชำรุด13 มิ.ย. 2566 เวลา 14:26คลีนิคบริการแจ้งซ่อม
ปลั๊กไฟห้อง2/2 ชำรุดใช้งานไม่ได้14 มิ.ย. 2566 เวลา 10:43หอพักนักศึกษาแจ้งซ่อม
เครื่องบดใหญ่ ต่อไฟแล้วไม่สามารถเปิดเครื่องได้ ที่โรงแปรรูปสมุนไพร วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2566 เวลา 8.30 น.19 มิ.ย. 2566 เวลา 10:15โรงงานผลิตยาสมุนไพรแจ้งซ่อม
พัดลมห้องอบ เปิดไม่ติด19 มิ.ย. 2566 เวลา 14:35คลีนิคบริการแจ้งซ่อม
ซักโครกห้องน้ำหญิงตัวกดหักไม่สามารถ กดซักโครกได้19 มิ.ย. 2566 เวลา 14:36คลีนิคบริการแจ้งซ่อม
เปลี่ยนหลอดไฟ ฟูลออไลด์ 10 หลอด19 มิ.ย. 2566 เวลา 16:31กลุ่มงานเภสัชกรรมแจ้งซ่อม
เปลี่ยนสายไฟ 1 จุด19 มิ.ย. 2566 เวลา 16:32กลุ่มงานเภสัชกรรมแจ้งซ่อม
เปลี่ยนหลอดไฟ หลอดกลม 2 ดวง19 มิ.ย. 2566 เวลา 16:32กลุ่มงานเภสัชกรรมแจ้งซ่อม
ชั้นวางรองเท้าชำรุด/ฝาหลุด20 มิ.ย. 2566 เวลา 09:22การพยาบาล/จ่ายกลางแจ้งซ่อม
แอร์ห้องปฏิบัติการ ใช้งานไม่ได้20 มิ.ย. 2566 เวลา 09:49กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์แจ้งซ่อม
ประตูหน้าห้อง1/1 ชำรุดปิดไม่ได้20 มิ.ย. 2566 เวลา 09:56ซ่อมบำรุงแจ้งซ่อม
โถปัสสาวะห้องน้ำชายคลีนิกแพทย์แผนไทยแตกชำรุดนานแล้ว เปลี่ยนชุดใหม่ให้ด้วยครับ23 มิ.ย. 2566 เวลา 14:55ศูนย์แพทย์แผนไทยพนาแจ้งซ่อม
แอร์ห้องประชุมไม่เย็น(รีโมท) ใช้ไม่ได้ (13.30-15.00 น.)23 มิ.ย. 2566 เวลา 15:31ฝ่ายบริหารทั่วไปแจ้งซ่อม
อ่างล้างมือห้องน้ำหญิงอุดตัน23 มิ.ย. 2566 เวลา 15:32ฝ่ายบริหารทั่วไปแจ้งซ่อม
เครื่องเย็บกระดาษ(เครื่องใหญ่)23 มิ.ย. 2566 เวลา 15:34ฝ่ายบริหารทั่วไปแจ้งซ่อม
ไฟห้องบดไม่ติด2หลอด ขั่วหลวม26 มิ.ย. 2566 เวลา 14:54โรงแปรรูปแจ้งซ่อม
แอร์คลังยามีน้ำหยดขณะใช้งาน26 มิ.ย. 2566 เวลา 14:55โรงแปรรูปแจ้งซ่อม
เครื่องดูดฝุ่นปลั๊กเสียบไหม๊26 มิ.ย. 2566 เวลา 14:55โรงแปรรูปแจ้งซ่อม
เครื่องส่องหู OPD เปิดไม่ติด27 มิ.ย. 2566 เวลา 11:37งานผู้ป่วยนอกแจ้งซ่อม
พัดลมติดตั้งเพดาน ชำรุด ใบพัดตกแตก กรอบพัดลมผุกรอบพัง จำนวน 1 ตัว27 มิ.ย. 2566 เวลา 14:12กลุ่มงานประกันสุขภาพฯ (สถานที่ตั้งห้องเก็บชาร์ทผู้ป่วยใน ที่อยู่ข้างห้องหัวหน้ากลุ่มการพยาบาล)แจ้งซ่อม
ไฟร้านค้ามูลนิธิเสีย28 มิ.ย. 2566 เวลา 08:19ศูนย์แพทย์แผนไทยแจ้งซ่อม
ปั้มน้ำโรงแปรรูปชำรุด3 ก.ค. 2566 เวลา 13:46ศูนย์แพทย์แผนไทยพนาแจ้งซ่อม
ปลั๊กไฟหลวม5 ก.ค. 2566 เวลา 09:40กายภาพบำบัดแจ้งซ่อม
พัดลมห้องตรวจไม่หมุน พิ่มปลั็กโต๊ะลงทะเบียน6 ก.ค. 2566 เวลา 08:13คลินิกแพทย์แผนไทยแจ้งซ่อม
ก้อกน้ำห้องตรวจแพทย์หัก6 ก.ค. 2566 เวลา 09:52OPDแจ้งซ่อม
หลอดไฟเสีย กระพริบตลอดเวลา6 ก.ค. 2566 เวลา 10:21เภสัชกรรมแจ้งซ่อม
สายฉีดชำระห้องน้ำหญิงชั้น2 ชำรุดไช้งานไม่ได้10 ก.ค. 2566 เวลา 08:21บริหารทั่วไปแจ้งซ่อม
คลังพัสดุทั่วไป (ฝ้าเพดานของห้องคลังพัสดุทั่วไปชำรุดมีรูรั่ว และทางด้านทิศใต้ของหลังคาด้านนอกไม่ได้ปิดฝ้าด้านข้างให้มิดชิดประกอบกับช่วงที่ฝนตกทำให้ฝนสาดเข้าตามฝ้าเพดานด้านข้างทำให้น้ำหยดลงมาในคลังพัสดุทั่วไปค่ะ)10 ก.ค. 2566 เวลา 08:23บริหารทั่วไปแจ้งซ่อม
สายชำระชำรุดที่ห้องน้ำบนแฟลตชั้น3 ริมขวาสุด ห้องจิราวัฒน์-ลักขณา11 ก.ค. 2566 เวลา 08:42กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์แจ้งซ่อม
บ้านพักแพทย์ A2 - ชักโครกชั้น 2 มีน้ำรั่วไหลตลอดเวลา - ห้องน้ำชั้นล่างน้ำไม่ไหล ไม่มีประตู11 ก.ค. 2566 เวลา 14:23ทันตกรรมแจ้งซ่อม
ราวจับคลินิกบริการชำรุด12 ก.ค. 2566 เวลา 08:23ศูนย์แพทย์แผนไทยพนาแจ้งซ่อม
เพิ่มปลั๊กพ่วงโต๊ะรอตรวจคลินิกบริการ12 ก.ค. 2566 เวลา 08:23ศูนย์แพทย์แผนไทยพนาแจ้งซ่อม
ลูกลอยห้องน้ำหญิง คลินิกบริการชำรุด12 ก.ค. 2566 เวลา 08:24ศูนย์แพทย์แผนไทยพนาแจ้งซ่อม
ต่อท่อแอร์โรงงานแปรรูปสมุนไพร12 ก.ค. 2566 เวลา 08:25ศูนย์แพทย์แผนไทยพนาแจ้งซ่อม
ห้องน้ำ แฟลต 1/1 กดไม่ลง12 ก.ค. 2566 เวลา 08:25ศูนย์แพทย์แผนไทยพนาแจ้งซ่อม
ไฟห้องน้ำผู้พิการ คลินิกบริการไม่ติด12 ก.ค. 2566 เวลา 08:26ศูนย์แพทย์แผนไทยพนาแจ้งซ่อม
ชักโครกห้องน้ำ แฟลตนักศึกษา 2/2 กดไม่ลง12 ก.ค. 2566 เวลา 08:27ศูนย์แพทย์แผนไทยพนาแจ้งซ่อม
ไฟห้อง QC ไม่ติด 1 หลอด12 ก.ค. 2566 เวลา 08:27ศูนย์แพทย์แผนไทยพนาแจ้งซ่อม
สายน้ำดีเครื่องทำน้ำอุ่น ห้องพักนักศึกษาฝึกงานรั่ว12 ก.ค. 2566 เวลา 08:32การพัฒนาตำรับอิมัลเจลไพล ในโรงพยาบาลภาครัฐ ตามมาตรฐาน WHO-GMPแจ้งซ่อม
ท่อสายน้ำดี เครื่องทำน้ำอุ่นห้องพักนักศึกษาฝึกงานชำรุด12 ก.ค. 2566 เวลา 10:28ศูนย์แพทย์แผนไทยพนาแจ้งซ่อม
แอร์ห้องประชุมใหญ่ น้ำไหลเป็นสายและไม่เย็นขณะทำงาน12 ก.ค. 2566 เวลา 10:29ศูนย์แพทย์แผนไทยพนาแจ้งซ่อม
แอร์ห้องสำนักงาน ศูนย์แพทย์แผนไทยพนา น้ำไหลเป็นสาย และไม่เย็นขณะทำงาน12 ก.ค. 2566 เวลา 10:30ศูนย์แพทย์แผนไทยพนาแจ้งซ่อม
แอร์ห้องรับรอง ไม่เย็น12 ก.ค. 2566 เวลา 10:30ศูนย์แพทย์แผนไทยพนาแจ้งซ่อม
แอร์ห้องคลินืกทันตกรรมนัำรั่วไม่เย็น โทรศัพท์ภายในห้องทันตกรรมใช้ไม่ได้13 ก.ค. 2566 เวลา 10:13ทันตกรรมแจ้งซ่อม
พัดลมตั้งโต๊ะชำรุด 2 ตัว13 ก.ค. 2566 เวลา 15:22ผู้ป่วยในแจ้งซ่อม
ปลั้กไฟหัวเตีบง 2 18 20 ชำรุด13 ก.ค. 2566 เวลา 15:23ผู้ป่วยในแจ้งซ่อม
เพดานเตียง 17 น้ำรั่วเวลาฝนตก13 ก.ค. 2566 เวลา 15:25ผู้ป่วยในแจ้งซ่อม
ปรอทวัดไข้ชำรุด 2 ตัว13 ก.ค. 2566 เวลา 15:26ผู้ป่วยในแจ้งซ่อม
ก๊อกน้ำบริเวรอ่างล้างภาชนะด้านนอกชำรุด 3ตัว18 ก.ค. 2566 เวลา 09:06โภชนศาสตร์แจ้งซ่อม
โทรศัพท์ห้อง lab มีเสียงซ่าๆ เวลาสนทนา18 ก.ค. 2566 เวลา 09:27กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์แจ้งซ่อม
หัวสายปั้มลมชำรุด18 ก.ค. 2566 เวลา 14:59หน่วยงานจ่ายกลางและซักฟอกแจ้งซ่อม
เบรกเกอร์เสีย ไฟข้างทางไม่ติด ไม่สามารถเปิดไฟได้19 ก.ค. 2566 เวลา 10:30ศูนย์แพทย์แผนไทยพนาแจ้งซ่อม
เก้าอี้นั่งทำงาน 2 ตัว ล้อไม่หมุน ล้อแตก และอีกตัวปรับระดับสูงต่ำไม่ได้20 ก.ค. 2566 เวลา 08:45เภสัชกรรมแจ้งซ่อม
เครื่อง influsion pump ขึ้นว่า Air in line โดยที่ยังไม่ได้ใส่สายน้ำเกลือ20 ก.ค. 2566 เวลา 15:55ผู้ป่วยในแจ้งซ่อม
ตู้เย็นห้องพิเศษ 1 ประตูปิดไม่สนิท ยางเสื่อมสภาพ20 ก.ค. 2566 เวลา 15:56ผู้ป่วยในแจ้งซ่อม
เครื่องทำน้ำเย็นข้างห้อง ER น้ำรั่วจากตัวเครื่อง21 ก.ค. 2566 เวลา 08:30ERแจ้งซ่อม
ระบบไฟ ตึก PCU ไม่ทำงาน ตัดบ่อย ทุก 15 นาที21 ก.ค. 2566 เวลา 14:34PCUแจ้งซ่อม
เครื่องเอกซเรย์แบบ Mobile ไม่สามารถใช้งานได้21 ก.ค. 2566 เวลา 14:53งานรังสีแจ้งซ่อม
ห้องเก็บอุปกรณ์ โรงแปรรูป เพดานมีน้ำฝนรั่วซึม24 ก.ค. 2566 เวลา 09:54ศูนย์แพทย์แผนไทยพนาแจ้งซ่อม
พัดลมเพดานห้องคลินิกบริการ น็อตหลุด30 ก.ค. 2566 เวลา 15:46ศูนย์แพทย์แผนไทยพนาแจ้งซ่อม
เพดานห้องคลังยาคลินิกบริการน้ำรั่ว30 ก.ค. 2566 เวลา 15:47ศูนย์แพทย์แผนไทยพนาแจ้งซ่อม
ประตูทางเข้าห้องซักผ้าชำรุด/เลื่อนลำบาก2 ส.ค. 2566 เวลา 14:42การพยาบาล/หน่วยจ่ายกลางแจ้งซ่อม
ประตูเลื่อนห้องอบเซ็ท/ฝืดเลื่อนลำบาก2 ส.ค. 2566 เวลา 14:44การพยาบาล/หน่วยจ่ายกลางแจ้งซ่อม
เพดานรั่ว น้ำหยดลงใส่พัดลมเพดาน3 ส.ค. 2566 เวลา 08:38ให้คำปรึกษาแจ้งซ่อม
หน้าต่างคลังยา กระจกแตกมีน้ำสาดเข้ามาในคลัง,เพดานคลังยามีน้ำรั่วซึม,ประตูคลังยาเปิดปิดลำบาก5 ส.ค. 2566 เวลา 11:34เภสัชกรรมชุมชนแจ้งซ่อม
หลังคารั่ว น้ำหยด ห้องทันตกรรม5 และ เสาหน้าห้องทันตกรรม37 ส.ค. 2566 เวลา 14:08ทันตกรรมแจ้งซ่อม
ยูนิตทำฟันที่ 2 ปรับเก้าอี้ไม่ได้ มีไฟเข้าแล้วแต่ปรับสวิตช์ไม่ได้7 ส.ค. 2566 เวลา 14:10ทันตกรรมแจ้งซ่อม
เครื่องพ่นยาชำรุด8 ส.ค. 2566 เวลา 14:28ผู้ป่วยในแจ้งซ่อม
แอร์ห้องทำงานผู้ป่วยในชำรุด น้ำรั่ว8 ส.ค. 2566 เวลา 14:29ผู่ป่วยในแจ้งซ่อม
เก้าอี้ทำงานชำรุด 2 ตัว8 ส.ค. 2566 เวลา 14:30ผู้ป่วยในแจ้งซ่อม
ไฟหน้าตึกสงฆ์ไม่สว่าง8 ส.ค. 2566 เวลา 14:31ผุ้ป่วยในแจ้งซ่อม
ฝ้าเพดานรั่ว8 ส.ค. 2566 เวลา 14:33ผู้ป่วยในแจ้งซ่อม
ฝ้าเพดานน้ำรั่วทั่วตึกเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ8 ส.ค. 2566 เวลา 14:35ผู้ป่วยในแจ้งซ่อม
เต้าเสียบปลั้กไฟเตียง 2 ชำรุด8 ส.ค. 2566 เวลา 14:36ผู้ป่วยในแจ้งซ่อม
ราวกั้นเตียง 16 ชำรุด8 ส.ค. 2566 เวลา 14:37ผู้ป่วยในแจ้งซ่อม
ระบบท่อน้ำอ่างล้างมือห้องหัตถการและห้องพักตันบ่อย8 ส.ค. 2566 เวลา 14:39ผู้ป่วยในแจ้งซ่อม
ไฟถนน ศูนย์แพทย์แผนไทยพนา ไม่ติด ทำให้เวลากลางคืนมืด9 ส.ค. 2566 เวลา 10:09ศูนย์แพทย์แผนไทยพนาแจ้งซ่อม
แิอร์น้ำหยุดห้องแพ๊คเซ้ด9 ส.ค. 2566 เวลา 13:21จ่ายกลางและซักฟอกแจ้งซ่อม
แอร์ห้องปริ้นฉลากมีน้ำหยด10 ส.ค. 2566 เวลา 09:18โรงแปรรูปแจ้งซ่อม
ประตูหลังห้องประชุมใหญ่ชำรุด10 ส.ค. 2566 เวลา 11:42ศูนย์แพทย์แผนไทยพนาแจ้งซ่อม
ประตูแฟลตที่พักนักศึกษา ห้อง 1/1 ชำรุด10 ส.ค. 2566 เวลา 11:43ศูนย์แพทย์แผนไทยพนาแจ้งซ่อม
กระเบื้องห้องประชุมใหญ่หลุดล่อน10 ส.ค. 2566 เวลา 11:44ศูนย์แพทย์แผนไทยพนาแจ้งซ่อม
แอร์ห้องสำนักงาน น้ำไหลตลอดเวลาที่เปิด10 ส.ค. 2566 เวลา 11:44ศูนย์แพทย์แผนไทยพนาแจ้งซ่อม
ไฟห้องสำนักงานไม่ติด 2 หลอด10 ส.ค. 2566 เวลา 11:45ศูนย์แพทย์แผนไทยพนาแจ้งซ่อม
เครื่องต้มยาหม่อง ไฟไม่เข้าเครื่อง โรงผลิตยาสมุนไพร11 ส.ค. 2566 เวลา 10:47ศูนย์แพทย์แผนไทยพนาแจ้งซ่อม
สายไฟเครื่องซีลปากถุงขาดชำรุด โรงผลิตยาสมุนไพร11 ส.ค. 2566 เวลา 10:49ศูนย์แพทย์แผนไทยพนาแจ้งซ่อม
ฝ้าเพดานห้องอบสมุนไพรรั่ว โรงงานแปรรูปสมุนไพร11 ส.ค. 2566 เวลา 10:50ศูนย์แพทย์แผนไทยพนาแจ้งซ่อม
ที่จับประตูหน้าห้อง LAB ชำรุด22 ส.ค. 2566 เวลา 10:19กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์แจ้งซ่อม
มีความต้องการล้างแอร์ห้อง LAB และมีฝ่ายอื่นๆฝากมาด้วยคือ ห้องยา ห้องพักแพทย์ OPD22 ส.ค. 2566 เวลา 10:20กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์แจ้งซ่อม
แอร์ห้องแปรรูปศูนย์แพทย์แผนไทย22 ส.ค. 2566 เวลา 10:23ศูนย์แพทย์แผนไทยแจ้งซ่อม
เครื่องปั่นเลือด ไม่ทำงาน22 ส.ค. 2566 เวลา 10:24กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์แจ้งซ่อม
เก้าอี้นั่่งทำงานล้อหลุด 2ตัว23 ส.ค. 2566 เวลา 09:24เภสัชกรรมชุมชนแจ้งซ่อม
อ่างล้างหน้าห้องน้ำหญิงชำรุดเสี่ยงต่อการหลุดร่วงใส่ผู้รับบริการ23 ส.ค. 2566 เวลา 10:22ผู้ป่วยในแจ้งซ่อม
ท่อน่ำรั่วข้างหม้ออบเซ็ท24 ส.ค. 2566 เวลา 13:44การพยาบาล/หน่วยจ่ายกลางแจ้งซ่อม
ก็อกน้ำชำรุด/ที่เปิดปิดหลุด24 ส.ค. 2566 เวลา 13:45การพยาบาล/หน่วยจ่ายกลางแจ้งซ่อม
แอร์คลีนิกเบาหวานไม่ทำงาน(มีเสียงไฟช๊อต)25 ส.ค. 2566 เวลา 10:15คลีนิกเบาหวานแจ้งซ่อม
เเอร์โรงงาน เเปรรูป้ำหยดสองห้อง ห้องบด หั่น น้ำหยดตลอด25 ส.ค. 2566 เวลา 13:19ศูนย์เเพทย์แผนไทยพนาแจ้งซ่อม
ซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องทำฟันที่1 ที่ 3 ที่ 4 และห้องสำนักงาน นำ้ รั่วตลอดเวลา เครื่องดูดน้ำลายห้องทำฟันที่ 4 ใช้งานไม่ได้28 ส.ค. 2566 เวลา 08:37ทันตกรรมแจ้งซ่อม
โทรศัพท์ภายในของหน่วยงาน ER ไม่มีสัญญาณ ใช้ไม่ได้28 ส.ค. 2566 เวลา 08:55ERแจ้งซ่อม
แอร์ ห้องฉุกเฉินไม่เย็น มีไอร้อนออกมา มีความเดือดร้อนทั้ง เจ้าหน้าที่เมื่อทำหัตถการ คนไข้ Obsver ความดันโลหิตไม่ลง28 ส.ค. 2566 เวลา 10:11ERแจ้งซ่อม
บ้านพักเจ้าหน้าที่ (บ้านพัก นางสาวฐิติมา ทวีท้าว) หลังคาแตก ไม่โครงหลังคาผุ เชิงชายหลุด เกรงว่าจะหล่นลงมาใส่ศรีษะผู้พักอาศัย28 ส.ค. 2566 เวลา 11:43ศูนย์แพทย์แผนไทยพนาแจ้งซ่อม
ฝ้าเพดานห้องอัดแคปซูล1,2 โรงผลิตยาสมุนไพร ชำรุด ฝ้าพัง29 ส.ค. 2566 เวลา 09:09ศูนย์แพทย์แผนไทยพนาแจ้งซ่อม
จัดสร้างโต๊ะ 2 ตัว29 ส.ค. 2566 เวลา 09:59เภสัชกรรมแจ้งซ่อม
ฝ้าเพดาน ห้องกายภาพบำบัดรั่วค่ะ รบกวนช่วยดูให้หน่อยนะคะ29 ส.ค. 2566 เวลา 11:13กายภาพบำบัดแจ้งซ่อม
กริงกดเรียกหน้าประตูห้องฉุกเฉิน ไม่ทำงาน29 ส.ค. 2566 เวลา 11:56ERแจ้งซ่อม
แอร์ ห้องพักนักศึกษาฝึกงาน 1/1 มีปัญหา คือ ไม่ค่อยเย็น ลมออกบ้างไม่ออกบ้าง30 ส.ค. 2566 เวลา 13:53ศูนย์แพทย์แผนไทยพนาแจ้งซ่อม
โทรศัพท์ มีเสียงซ่า ไม่สามารถสื่อสารได้1 ก.ย. 2566 เวลา 08:53กลุ่มงแจ้งซ่อม
โทรศัพท์ มีเสียงซ่าาาาาา ไม่สามารถสื่อสารได้1 ก.ย. 2566 เวลา 08:54กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์แจ้งซ่อม
น้ำรั่ว บริเวณอ่างย้อมสี1 ก.ย. 2566 เวลา 08:56กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์แจ้งซ่อม
ติดตั้งชั้นลอย และกล่องผ้าเช็ดมือ1 ก.ย. 2566 เวลา 08:58กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์แจ้งซ่อม
ห้องน้ำชาย คลินิกบริการ ศูนย์แพทย์แผนไทยพนาไม่มีโถฉี่ในห้องน้ำชาย ผู้รับบริการร้องเรียนเข้ามาว่าไม่มีใช้นานเป็นปีค่ะ รบกวนจัดการให้ด้วยค่ะ4 ก.ย. 2566 เวลา 11:13ศูนย์แพทย์แผนไทยพนาแจ้งซ่อม
ขอจัดทำโตีะจัดยาผู้ป่วยใน ขนาด กว้าง 55 ซม. สูง 95 ซม. ยาว 120 ซม.5 ก.ย. 2566 เวลา 08:38เภสัชกรรมชุมชนแจ้งซ่อม
1.ฝ้าเพดานห้องคลอดรั่ว เคยแจ้งซ่่อมไปแล้ว 1ครั้งกลับมารั่วอีก 2.โทรศัพท์ภายในห้องคลอดใช้การไม่ได้6 ก.ย. 2566 เวลา 08:38ห้องคลอดแจ้งซ่อม
ประตูหลังห้องประชุมใหญ่ ตึกปฏิบัติการชำรุดเนื่องจากเป็นประตูไม้ โดดแดดและฝนทำให้เปือยและผุ ไม่สามารถปิดได้6 ก.ย. 2566 เวลา 08:50ศูนย์แพทย์แผนไทยพนาแจ้งซ่อม
ลิ้นชักห้องตรวจ 3 พัง6 ก.ย. 2566 เวลา 10:30งานผู้ป่วยนอกแจ้งซ่อม
1.ลูกบิดประตูด้านหลังห้องคลอดชำรุด 2.มึอจับรถฉีดยาห้องคลอดชำรุด6 ก.ย. 2566 เวลา 11:13ห้องคลอดแจ้งซ่อม
ไฟห้องน้ำเจ้าหน้าที่ตึกผู้ป่วยในไฟไม่สว่าง6 ก.ย. 2566 เวลา 14:32ผู้ป่วยในแจ้งซ่อม
แอร์ห้องทำงานตึกสงฆ์เสียงดัง6 ก.ย. 2566 เวลา 14:37ผู้ป่วยในแจ้งซ่อม
เครื่องกรองน้ำ R/O / น้ำซึมจากท่อ6 ก.ย. 2566 เวลา 15:22การพยาบาล/หน่วยจ่ายกลางแจ้งซ่อม
เก้าอี้ทำฟันห้องที่ 3 สายลมรั่ว(ด่วน)11 ก.ย. 2566 เวลา 08:14ทันตกรรมแจ้งซ่อม
แอร์ที่หอพักนักศึกษาห้อง 1/2 ศูนย์แพทย์แผนไทยเสีย เปิดแล้วดับไปเอง11 ก.ย. 2566 เวลา 11:49แผนกทันตกรรมแจ้งซ่อม
ประตูระบบสแกนนิ้วมือ เข้าโรงผลิตไม่สามารถใช้งานได้ สแกนเพื่อเปิดประตูไม่ได้12 ก.ย. 2566 เวลา 11:19ศูนย์แพทย์แผนไทยพนาแจ้งซ่อม
ไฟหรี่ผู้ป่วยหญิงไม่สว่าง13 ก.ย. 2566 เวลา 13:51ผู้ป่วยในแจ้งซ่อม
แอร์ห้องพิเศษ 2 ปิดเองอัตโนมัติ13 ก.ย. 2566 เวลา 13:54ผู้ป่วยในแจ้งซ่อม
ติดตั้งที่เก็บสไลน์บอร์ด13 ก.ย. 2566 เวลา 13:55ผู้ป่วยในแจ้งซ่อม
ก๊อกอ่างล้างมือห้องน้ำในห้อง PV ก๊อกหัก13 ก.ย. 2566 เวลา 14:37งานผู้ป่วยนอกแจ้งซ่อม
โถฉี่ห้องน้ำในห้อง PV ชำรุด ใช้งานไม่ได้13 ก.ย. 2566 เวลา 14:38งานผู้ป่วยนอกแจ้งซ่อม
ซ่อมไฟห้องบด ศูนย์เเพทย์แผนไทยพนา14 ก.ย. 2566 เวลา 11:19ศูนย์เเพทย์เเผนไทยแจ้งซ่อม
รางน้ำชำรุด/รั่ว15 ก.ย. 2566 เวลา 11:30การพยาบาล/หน่วยจ่ายกลางแจ้งซ่อม
ที่จับประตูห้องนวดพัง17 ก.ย. 2566 เวลา 09:56คลินิกบริการ ศูนย์แพทย์แผนไทยแจ้งซ่อม
ขอเปลี่ยนหลอดไฟตู้ปลอดเชื้อ 2 หลอด18 ก.ย. 2566 เวลา 10:54กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์แจ้งซ่อม
ปลั๊กตัวแม่หลุดออกมาจากผนังปูนค่ะ18 ก.ย. 2566 เวลา 15:20กายภาพบำบัดแจ้งซ่อม
ล้างแอร์ห้องบดเล็ก โรงงานแปรรูปสมุนไพร18 ก.ย. 2566 เวลา 15:53ศูนย์แพทย์แผนไทยพนาแจ้งซ่อม
ฝ้ารั่วตรงห้องเก็บอุปกรณ์โรงงานเเปรรูป18 ก.ย. 2566 เวลา 15:53ศูนย์เเพทย์แผนไทยพนาแจ้งซ่อม
ล้างแอร์ห้องปริ้นฉลาก ศูนย์แพทย์แผนไทยพนา18 ก.ย. 2566 เวลา 15:53ศูนย์แพทย์แผนไทยพนาแจ้งซ่อม
ล้างแอร์ แฟลตนักศึกษา ห้อง 1/118 ก.ย. 2566 เวลา 15:54ศูนย์แพทย์แผนไทยพนาแจ้งซ่อม
ฝ้าเพดานหอพักนักศึกษาห้อง 2/2 ชำรุด18 ก.ย. 2566 เวลา 15:57ศูนย์แพทย์แผนไทยแจ้งซ่อม
พัดลมห้องกายภาพบำบัด ไม่ส่ายคะ19 ก.ย. 2566 เวลา 10:42กายภาพบำบัดแจ้งซ่อม
เครื่องปั๊มลมยูนิตทำฟัน เก้าอี้ 1 และ 2ชำรุด ก็อกเปิดน้ำห้องสำนักงานชำรุดน้ำหยดตลอดเวลา19 ก.ย. 2566 เวลา 15:04กลุ่มงานทันตกรรมแจ้งซ่อม
1. แอร์ในห้องกายภาพบำบัด 2ตัว ไม่ทำงาน แอร์ไม่เย็น และมีเสียงดัง (ล้างแอร์แล้วเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2566 แต่แอร์ก็ไม่เย็นขึ้นเลยค่ะ) 2. ฝ้าเพดานทะลุ มองเห็นท้องฟ้า หลังคารั่วจากน้ำฝน 3. บานกระจกหน้าต่างโดนก้อนหินกระเด็นใส่ แตก 5 บาน 4. ฝ้าเพดานมีรอยแตกร้าวเป็นรูใหญ่จากการทรุดตัวของอาคาร20 ก.ย. 2566 เวลา 08:58กายภาพบำบัดแจ้งซ่อม
ก็อกน้ำซิ้งล้างจาน สายฉีดชำระ ห้อง 2/1 หอพักนักศึกษาชำรุด20 ก.ย. 2566 เวลา 11:08ศูนย์แพทย์แผนไทยแจ้งซ่อม
ประทางเข้า สีผนังห้อง ฝ้าเพดาน ชำรุด ห้อง 1/1 หอพักนักศึกษาชำรุด20 ก.ย. 2566 เวลา 11:10ศูนย์แพทย์แผนไทยแจ้งซ่อม
ปั๊มลม ยูนิตทันตกรรม 1 ชำรุด ใช้งานไม่ได้20 ก.ย. 2566 เวลา 11:13ทันตกรรมแจ้งซ่อม
ตราประทับชื่อแพทย์ เอื้ออังกูรชำรุด20 ก.ย. 2566 เวลา 14:22ERแจ้งซ่อม
สายฉีดชำระชำรุด (ห้องพักนักศึกษา 1/1 )22 ก.ย. 2566 เวลา 13:08ซ่อมสำเร็จ
ล้างแอร์ห้องบดเล็ก โรงงานแปรรูปสมุนไพร22 ก.ย. 2566 เวลา 13:09แจ้งซ่อม
ก๊อกน้ำอ่างล้างจาน ไม่สามารถปิดได้ ห้องพักนักศึกษา 1/122 ก.ย. 2566 เวลา 13:10แจ้งซ่อม
ไฟ้หน้าระเบียงทางเดินห้องพักนักศึกษา 2/1 ไม่ติด22 ก.ย. 2566 เวลา 13:11ซ่อมสำเร็จ
น้ำรั่วซึมจากเพดาน ห้องพักนักศึกษา 2/122 ก.ย. 2566 เวลา 13:12แจ้งซ่อม
ชักโครกกดไม่ลง (เป็นบ่อยครั้ง) ห้องพักนักศึกษา 2/222 ก.ย. 2566 เวลา 13:12ซ่อมสำเร็จ
เพดานรั่วซึม ห้องพักนักศึกษา 2/222 ก.ย. 2566 เวลา 13:36แจ้งซ่อม
ตัวยึดประตูหน้าห้อง เวลาเปิดค้างเสื่อมสภาพ ทำให้ไม่สามารถยึดประตูเวลาเปิด22 ก.ย. 2566 เวลา 13:38แจ้งซ่อม
ลูกบิดห้องน้ำชำรุด (ห้องพักนักศึกษา 1/3)22 ก.ย. 2566 เวลา 13:39แจ้งซ่อม
เบรกเกอร์ปั๊มลมไม่จ่ายไฟ25 ก.ย. 2566 เวลา 09:29ซ่อมสำเร็จ
ห้องอบพีพื้นที่มีช่องโหว่ ทำให้หนูมาทำรังได้ค่ะ26 ก.ย. 2566 เวลา 10:41ซ่อมสำเร็จ
ไฟแอร์ห้องตรวจโรคเปิดไม่ติด26 ก.ย. 2566 เวลา 15:29แจ้งซ่อม
ทำที่แขวน แผ่น Slide ในห้องเอกซเรย์27 ก.ย. 2566 เวลา 15:50แจ้งซ่อม
เก็บสายไฟเครื่องเอกซเรย์ เดิมแตกหัก27 ก.ย. 2566 เวลา 15:51แจ้งซ่อม
เดินสายปลั๊กไฟใหม่ ยาวประมาณ 15 เมตร27 ก.ย. 2566 เวลา 15:53แจ้งซ่อม
ซ่อมแซมบ้านพัก A528 ก.ย. 2566 เวลา 13:19ศูนย์แพทย์แผนไทยพนาแจ้งซ่อม
ก๊อกน้ำอ่างล้างมือห้องน้ำชาย ห้องน้ำหญิง ตึกปฎิบัติการ ศูนย์แพทย์แผนไทยพนา ผิวหลุดลอกเห็นเป็นสีดำ28 ก.ย. 2566 เวลา 13:21ศูนย์แพทย์แผนไทยพนาแจ้งซ่อม
แอร์ห้อง ER ใช้งานไม่ได้ทั้ง 2 ตัว2 ต.ค. 2566 เวลา 08:11ERแจ้งซ่อม
มีน้ำออกมาจากแอร์ในห้องปฏิบัติการ4 ต.ค. 2566 เวลา 10:32กลุ่มงานเทคนิคการแพทยืแจ้งซ่อม
เครื่องฉายแสงเปิดติดแล้วดับไม่สามารถใช้งานได้4 ต.ค. 2566 เวลา 14:17กลุ่มงานทันตกรรมแจ้งซ่อม
สายไฟที่โรงตากตกลงมา4 ต.ค. 2566 เวลา 14:36ศูนย์เเพทย์เเผนไทยพนาแจ้งซ่อม
น้ำประปาที่แฟลตพยาบาล มีสีขุ่นและกลินเหม็น5 ต.ค. 2566 เวลา 09:04แจ้งซ่อม
โรงจอดรถกันลิง ไม่มีไฟส่องสว่าง5 ต.ค. 2566 เวลา 09:08แจ้งซ่อม
เครื่อง smoke detector ที่คลังยาไม่ทำงาน แจ้งซ่อมไปแล้วเมื่อ 1/6/25665 ต.ค. 2566 เวลา 10:42เภสัชกรรมแจ้งซ่อม
เก้าอี้นั่งทำงาน 1 ตัว ปรับระดับสูงต่ำไม่ได้5 ต.ค. 2566 เวลา 10:46เภสัชกรรมแจ้งซ่อม
คลังพัสดุทั่วไปฝ้าเพดานรั่ว น้ำหยดลงในคลัง6 ต.ค. 2566 เวลา 14:21ฝ่ายบริหาร(งานพัสดุ)แจ้งซ่อม
โช๊ค ประตูห้องนวดชำรุด6 ต.ค. 2566 เวลา 14:29ศูนย์แพทย์แผนไทยพนาแจ้งซ่อม
ผนังอลูมิเนียมร้านค้ามูลนิธิ ชำรุด6 ต.ค. 2566 เวลา 14:30ศูนย์แพทย์แผนไทยพนาแจ้งซ่อม
แอร์ห้องบดเล็กไม่เย็น และน้ำรั่ว6 ต.ค. 2566 เวลา 14:30ศูนย์แพทย์แผนไทยพนาแจ้งซ่อม
ปลั๊กไฟตัวแม่ห้องกายภาพบำบัดหลุดออกจากผนังค่ะ9 ต.ค. 2566 เวลา 10:36กายภาพบำบัดแจ้งซ่อม
ฝ้าเพดานห้องเก็บอุปกรณ์หล่นลงมา9 ต.ค. 2566 เวลา 13:24แผนกแปรรูป ศูนย์เเพทยืแผนไทยแจ้งซ่อม
เพดานห้องต้มยาครีม โรงผลิตยาสมุนไพร รั่ว9 ต.ค. 2566 เวลา 13:26ศูนย์แพทย์แผนไทยพนาแจ้งซ่อม
หัวกรอเร็วห้องทำฟันที่ 3 ไม่หมุนน้ำไหลเหมือนลมไม่พอ10 ต.ค. 2566 เวลา 08:39ทันตกกรรมแจ้งซ่อม
ฝ้าหน้าห้องแปรรูปหลุ่นร่อนกลัวถล่ม10 ต.ค. 2566 เวลา 09:24แปรรูป ศูนย์เเพทย์แผนไทยแจ้งซ่อม
ไฟที่ ER กระพริบ10 ต.ค. 2566 เวลา 10:55ERแจ้งซ่อม
หลังคาโรงงานผลิตยาสมุนไพรรั่ว ศูนย์แพทย์แผนไทยพนา17 ต.ค. 2566 เวลา 11:42ศูนย์แพทย์แผนไทยพนาแจ้งซ่อม
แอร์มีเสียงดังมากตลอดเวลา และเป่าลมร้อนออกมาค่ะ18 ต.ค. 2566 เวลา 08:28กายภาพบำบัดแจ้งซ่อม
ท่อน้ำใช้ด้านหลังห้องที่แฟลตถูกตัดมา 2เดือน รบกวนต่อท่อน้ำให้ใช้งานด้านหลังห้องได้ให้หน่อยนะคะ ขอบคุณค่ะ18 ต.ค. 2566 เวลา 08:31กายภาพบำบัดแจ้งซ่อม
หลอดไฟห้องบดใหญ่ไม่ติด โรงงานแปรรูปสมุนไพร18 ต.ค. 2566 เวลา 10:14ศูนย์แพทย์แผนไทยพนาแจ้งซ่อม
ตู้อบใช้งานไม่ได้ ตู้อบ 2 มอเตอร์พัง ตู้อบ 7 8 9 ลูกยางมอเตอร์เสื่อม18 ต.ค. 2566 เวลา 10:43แปรรูป ศูนย์แพทย์แผนไทยแจ้งซ่อม
ตู้อบ 3ใช้งานไม่ได้ บูกยางมอเตอร์เสื่อม18 ต.ค. 2566 เวลา 10:44แปรรูปศูนย์แพทย์แผนไทยแจ้งซ่อม
ตู้อบกัญชา ตู้ 11-16 เสีย18 ต.ค. 2566 เวลา 12:58แปรรูป ศูนย์แพทย์แผนไทยแจ้งซ่อม
หลอดไฟเพดานเปิดไม่ติด18 ต.ค. 2566 เวลา 13:36กายภาพบำบัดแจ้งซ่อม
พัดลมเพดานไม่หมุน18 ต.ค. 2566 เวลา 13:39กายภาพบำบัดแจ้งซ่อม
เครื่องสแกนลายนิ้วมือทางเข้าโรงผลิต ไม่สามารถใช้งานได้18 ต.ค. 2566 เวลา 15:10ศูนย์แพทย์แผนไทยพนาแจ้งซ่อม
น้ำขัง อุดตันที่ระเบียงหน้าห้อง ไม่ระบายตั้งแต่หน้าฝน เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ที่แฟลตชั้น3 ห้องจิราวัฒน์/ลักขณา20 ต.ค. 2566 เวลา 11:30กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์แจ้งซ่อม
แจ้งส่งซ่อมบำรุงบ้านพักฝั่งศูนย์แพทย์ บ้านที่ C2 เนื่องจากมีการผุพังของไม้ด้านข้างบ้านพัก ชำรุด มีปลวกกัดกร่อนเนื่องจากอายุการใช้งานนานมาก บริเวณฝั่งด้านทิศตะวันออกของบ้าน25 ต.ค. 2566 เวลา 10:00บ้านพักฝั่งศูนย์แพทย์แผนไทย หลัง C2 /นางวชิราพร คณะรัตน์ ผู้แจ้งแจ้งซ่อม
น็อตยึดพัดลมติดเพดาน ห้องกายภาพบำบัดหลุด25 ต.ค. 2566 เวลา 13:50กายภาพบำบัดแจ้งซ่อม
ไฟภายในห้อง ER ความสว่างไม่เพียงพอสำหรับทำหัตถการ25 ต.ค. 2566 เวลา 14:33อุบัติเหตุ ฉุกเฉินและนิติเวชแจ้งซ่อม
ฝ้าเพดานทะลุ มีน้ำฝนไหลลงมาตามรูรั่วค่ะ26 ต.ค. 2566 เวลา 10:53กายภาพบำบัดแจ้งซ่อม
เครื่องสแกนนิ้วหน้าประตูห้องเก็บกัญชาดังตลอดเวลา31 ต.ค. 2566 เวลา 11:39ัแปรรูปโรงงานแจ้งซ่อม
เครื่องบรรจุครีม ไฟไม่เข้า ต่อสายผิด31 ต.ค. 2566 เวลา 11:41ฝ่ายผลิตโรงงานแจ้งซ่อม
เครื่อง Infusion ชำรุด 2 เครื่อง31 ต.ค. 2566 เวลา 13:57ผู้ป่วยในแจ้งซ่อม
ประตูห้องน้ำห้องแยก 6 ชำรุด ไม่มีประตูห้องน้ำปิด31 ต.ค. 2566 เวลา 13:58ผู้ป่วยในแจ้งซ่อม
เต้าเสียบปลั็กเตียง 2 และเตียง6 ชำรุด31 ต.ค. 2566 เวลา 14:13ผู้ป่วยในแจ้งซ่อม
พัดลมเตียง 9 10 11 12 ชำรุดเปิดมีเสียงดัง31 ต.ค. 2566 เวลา 14:25ผู้ป่วยในแจ้งซ่อม
ไฟห้องพักพยาบาลไม่สว่าง31 ต.ค. 2566 เวลา 14:27ผู้ป่วยในแจ้งซ่อม
ห้องพัก 2/4 หอพักนักศึกษาไฟฟ้าดับ31 ต.ค. 2566 เวลา 20:06ศูนย์แพทย์แผนไทยแจ้งซ่อม
แสงสว่างไม่เพียงพอ 2 จุค1 พ.ย. 2566 เวลา 13:49เอกซเรย์แจ้งซ่อม
ฝ้าเพดานห้องน้ำ ห้องพักนักศึกษา ห้อง 2/4 หลุด1 พ.ย. 2566 เวลา 13:56ศูนย์แพทย์แผนไทยแจ้งซ่อม
ซ่อมเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ มีเสียงดัง2 พ.ย. 2566 เวลา 09:54เอกซเรย์แจ้งซ่อม
ท่อน้ำเครื่องอบเซ็ทหม้อที่ 3 รั่ว/ซึม2 พ.ย. 2566 เวลา 13:38การพยาบาล/หน่วยจ่ายกลางแจ้งซ่อม
ฝาประตูตู้ชั้นรองเท้าหลุด2 พ.ย. 2566 เวลา 13:40การพยาบาล/หน่วยจ่ายกลางแจ้งซ่อม
ฝาถังขยะห้องน้ำหญิงชำรุด/เหยียบไม่ขึ้น2 พ.ย. 2566 เวลา 13:41การพยาบาล/หน่วยจ่ายกลางแจ้งซ่อม
ตู้ kiosk เสีย ไม่สามารถใช้งานได้2 พ.ย. 2566 เวลา 13:42งานผู้ป่วยนอกแจ้งซ่อม
กลอนประตูห้องน้ำหญิงน้อตจะหลุด2 พ.ย. 2566 เวลา 13:42การพยาบาล/หน่วยจ่ายกลางแจ้งซ่อม
เครื่องกำเนิด ศูนย์แพทย์แผนไทย ไม่ทำงาน8 พ.ย. 2566 เวลา 10:46งานซ่อมบำรุงแจ้งซ่อม
เครื่องกำเนิด โรงพยาบาล น้ำดัน8 พ.ย. 2566 เวลา 10:47งานซ่อมบำรุงแจ้งซ่อม
ตู้อบ S/N 17/01 ลูกยางมอเตอร์เสื่อม9 พ.ย. 2566 เวลา 11:27แปรรูปแจ้งซ่อม
ปลั๊กไฟเครื่องดูดฝุ่นชำรุด13 พ.ย. 2566 เวลา 10:20โรงแปรรูป ศูนย์แพทย์แผนไทยพนาแจ้งซ่อม
ลูกบิดห้องน้ำชาย คลินิกบริการชำรุด13 พ.ย. 2566 เวลา 13:53ศูนย์แพทย์แผนไทยแจ้งซ่อม
สายท่อน้ำดีเข้าถังชักโครก ชำรุด13 พ.ย. 2566 เวลา 13:54ศูนย์แพทย์แผนไทยแจ้งซ่อม
สายฉีดชำระห้องน้ำหญิง ชำรุด13 พ.ย. 2566 เวลา 13:55ศูนย์แพทย์แผนไทยแจ้งซ่อม
ประตูห้องเก็บของกลุ่มงานทันตกรรมชำรุด14 พ.ย. 2566 เวลา 08:28กลุ่มงานทันตกรรมแจ้งซ่อม
แอร์ห้องทำงานพยาบาลชำรุด ไม่เย้น น้ำหยด15 พ.ย. 2566 เวลา 17:38ผู้ป่วยในแจ้งซ่อม
ไม้กั้นเตียงชำรุด 2 เตียง หน้าตึกสงฆ์15 พ.ย. 2566 เวลา 17:39ผู้ป่วยในแจ้งซ่อม
ผนังหลังตึกมีรอย ผุกร่อย มีน้ำหยดเวลาน้ำหยด15 พ.ย. 2566 เวลา 17:40ผู้ป่วยในแจ้งซ่อม
กระเปาะออกซิเจนชำรุด 3 อัน15 พ.ย. 2566 เวลา 17:42ผู้ป่วยในแจ้งซ่อม
ไฟห้องลูกประคบชำรุด17 พ.ย. 2566 เวลา 10:39คลินิกบริการแพทย์แผนไทย ศูนย์แพทย์แผนไทยแจ้งซ่อม
อ่างล้างมือ ห้อง 1/3 หอพักนักศึกษาตัน21 พ.ย. 2566 เวลา 10:45ศูนย์แพทย์แผนไทยแจ้งซ่อม
อ่างล้างมือ ห้อง 2/4 หอพักนักศึกษาตัน21 พ.ย. 2566 เวลา 11:31ศูนย์แพทย์แผนไทยแจ้งซ่อม
กระเปาะหัวออกซิเจนชำรุด23 พ.ย. 2566 เวลา 13:36งานผู้ป่วยนอกแจ้งซ่อม
หลอดไฟร้านค้ามูลนิธิ ศูนย์แพทย์แผนไทยชำรุด24 พ.ย. 2566 เวลา 08:58ศูนย์แพทย์แผนไทยแจ้งซ่อม
เครื่อง รับส่งวิทยุสื่อสารใช้การไม่ได้ ต้องการเตรียมแผนสำรองการสื่อสารเพื่อรอรับเสด็จ พอสว วันที่ 10 มค 2567( ไม่มีวิทยุสื่อสารเครื่องเล็ก+เสาสื่อสารใช้ไม่ได้ )24 พ.ย. 2566 เวลา 13:27ERแจ้งซ่อม
รถ Ambulance ไม่สามารถดูการบันทึกกล้องหน้ารถได้ ทั้ง 4 คัน ( ต้องการให้กล้องสามารถดูการบันทุกข้อมูลได้ทั้ง 4 คัน เพื่อเตรียมรับเสด็จ 10 มค 67)24 พ.ย. 2566 เวลา 13:31ERแจ้งซ่อม
หม้อต้มแผ่นประคบร้อน Hydrocollator มีอุณหภูมิของหม้อที่สูงขึ้นเองโดยไม่ทราบสาเหตุที่ 98องศา (ปกติหม้อต้มตั้งอุณหภูมิไว้ที่ 80 องศา) และเมื่อปรับตั้งค่าลดอุณหภูมิของหม้อต้มลงที่ 60 องศา อุณภูมิภายในหม้อก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ยังคงเพิ่มสูงขึ้นที่ 98 องศาเช่นเดิม จึงถอดปลั๊กออกให้หม้อต้มเย็นลงประมาณ 30 นาทีและเสียบใหม่ อุณหภูมิภายในหม้อก็ยังคงสูงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากค่าปกติที่ตั้งไว้ค่ะ **หม้อไม่มีเครื่อง Timer**24 พ.ย. 2566 เวลา 15:24กายภาพบำบัดแจ้งซ่อม
ก๊อกน้ำซึมที่อ่างล้างเครื่องมือ26 พ.ย. 2566 เวลา 13:23จ่ายกลาง-ซักฟอกแจ้งซ่อม
เครื่องต้มยาแก้ไอมะขามป้อมเปิดไม่ติด27 พ.ย. 2566 เวลา 14:14แปรรูป ศูนย์แพทย์แผนไทยแจ้งซ่อม
หัวเกย์ออกซิเจนชำรุด 3 อัน27 พ.ย. 2566 เวลา 14:28งานผู้ป่วยนอกแจ้งซ่อม
ฝ้าเพดานห้องน้ำ หอพักนักศึกษา ห้อง 2/4 พังถล่ม28 พ.ย. 2566 เวลา 10:04ศูนย์แพทย์แผนไทยแจ้งซ่อม
เก้าอี้ทำฟันห้อง 3 ใช้งานไม่ได้ หัวกรอไม่หมุน น้ำไม่ไหล28 พ.ย. 2566 เวลา 13:34ทันตกรรมแจ้งซ่อม
เครื่อง Timer สำหรับใช้กับหม้อต้ม Hydrocollator ใช้งานไม่ได้ จำนวน 3 อัน28 พ.ย. 2566 เวลา 13:37กายภาพบำบัดแจ้งซ่อม
สายไฟเครื่อง Short wave ขาด เสียบปลั๊กไม่ติด จึงใช้งานเครื่องมือไม่ได้ค่ะ28 พ.ย. 2566 เวลา 13:39กายภาพบำบัดแจ้งซ่อม
ตู้เย็น V 3 ไม่เย็น29 พ.ย. 2566 เวลา 16:31ผู้ป่วยในแจ้งซ่อม
Pipe Line V4 ชำรุด29 พ.ย. 2566 เวลา 16:34ผู้ป่วยในแจ้งซ่อม
ประตูหน้าตึกผู้ป่วยในชำรุด ลิงสามารถเปิดประตูเข้ามาได้เอง29 พ.ย. 2566 เวลา 17:31ผู้ป่วยในแจ้งซ่อม
ห้องน้ำแฟลตชั้น3 น้ำรั่วลงมายังห้องด้านล่าง น้ำกัดกร่อนพื้นและเหล็กจนผุพัง30 พ.ย. 2566 เวลา 16:13กายภาพบำบัดแจ้งซ่อม
เครื่องปรับอากาศเปิดไม่ติด4 ธ.ค. 2566 เวลา 10:03บริหารทั่วไปแจ้งซ่อม
ส้วมอาคารหอพักเต็ม4 ธ.ค. 2566 เวลา 11:22ศุนย์แพทย์แผนไทยแจ้งซ่อม
6 ธค.2566 เครื่องโทรศัพท์ภ่ายในเบอร์119(โทรศัพท์แบบวางตั้งไร้สาย)มีปัญหากดปุ่มโทรออก (TALK)ไม่ได้...กดยากมาก ***มีปัญหาที่แผงหน้าจอโทรศัพท์***?6 ธ.ค. 2566 เวลา 16:15ห้องหัวหน้าฝ่ายการพยาบาลแจ้งซ่อม
ประตูอัตโนมัติชำรุด ใช้การไม่ได้7 ธ.ค. 2566 เวลา 08:34ERแจ้งซ่อม
เปลเข็นคนไข้ เข็นไม่ไป 2 เปล7 ธ.ค. 2566 เวลา 08:35ERแจ้งซ่อม
บ้านพักเจ้าหน้าที่ น.ส.ฐิติมา ทวีท้าว (น่าจะ D1) ฝั่งศูนย์แพทย์แผนไทยพนา หลังคาด้านทิศตะวันออกแตก ฝ้าและโครงหลังคาบางส่วนชำรุด (หลังตาแตกทำให้โดนฝน ไม้โครงจึงผุกร่อน) ปัจจุบันเป็นมากขึ้น ทำให้นกพิราบเข้าไปทำรัง ซึ่งเสี่ยงต่อการติดโรคจากนกและมูลนกพิราบ นอกจากนี้โครงหลังคาและฝ้าที่ชำรุด เริ่มชำรุดมากขึ้น ประกอบกับฤดูหนวาวมีลมแรงทำให้เสี่ยงต่อโครงสร้างหลุดลงทำเกิดอันตรายต่อเจ้าหน้าที่และครอบครัวผู้พักอาศัย7 ธ.ค. 2566 เวลา 08:36ศูนย์แพทย์แผนไทยพนาแจ้งซ่อม
เครื่อง AED ไม่มีแบต 1 เครื่อง ไม่มีแผ่น Electrod 2 เครื่อง7 ธ.ค. 2566 เวลา 08:36ERแจ้งซ่อม
สาย Belt ชุดเคลื่อนย้ายผู้ป่วยชำรุด 9 เส้น7 ธ.ค. 2566 เวลา 08:37ERแจ้งซ่อม
ยูนิตทันตกรรมที่ 3 1.หัวกรอไม่หมุน 2.ฝาครอบโคมไฟหลุด ยูนิตทันตกรรมที่4 1.สายหัวกรอแตก 2.suction ไม่ดูด7 ธ.ค. 2566 เวลา 09:55ทันตกรรมแจ้งซ่อม
แจ้งซ่อมเก้าอี้ล้อหมุน รหัส ครุภัณฑ์ 7110-006-0035/30 มีเสียงดัง7 ธ.ค. 2566 เวลา 14:51งานรังสี/ สมดี บั้งทองแจ้งซ่อม
เครื่องกำเหนิดไฟ ไม่ทำงาน7 ธ.ค. 2566 เวลา 15:27ศูนย์แพทย์แผนไทยพนาแจ้งซ่อม
ตู้อบสมุนไพร ตู้ที่4และ7 เสียงดัง,ไม่มีความร้อน8 ธ.ค. 2566 เวลา 13:18ศูนย์แพทย์แผนไทยแจ้งซ่อม
Test12 ธ.ค. 2566 เวลา 10:17ICTแจ้งซ่อม
ประตูห้องน้ำ 2/3 แฟลต นักศึกษาศูนย์แพทย์แผนไทยพนา พัง ไม่สามารถปิดไม่ได้เมื่ออาบน้ำ12 ธ.ค. 2566 เวลา 10:45ศูนย์แพทย์แผนไทยพนาแจ้งซ่อม
ติดตั้งปลั๊กไฟ 3ตาเพิ่มเติม 2จุด และเปลี่ยนปลัีกให้มี 3ตา 2จุด เนื่องจากไม่เพียงพอต่อการใช้งาน และใช้เสียบกับเครื่องมือที่มีสายกาวน์ 3ตา ไม่ได้ค่ะ12 ธ.ค. 2566 เวลา 13:42กายภาพบำบัดแจ้งซ่อม
ติดตั้งอ่างล้างมือเพิ่ม 1 จุด ค่ะ12 ธ.ค. 2566 เวลา 13:43กายภาพบำบัดแจ้งซ่อม
เตียง Auto เตียง 16 ปรับหัวเตียงไม่ได้12 ธ.ค. 2566 เวลา 14:10ผู้ป่วยในแจ้งซ่อม
แจ้งซ่อมเก้าอี้ทำฟันห้องที่4ไฟไม่เข้าเครื่องทำงานไม่ได้14 ธ.ค. 2566 เวลา 08:49ทันตกรรมแจ้งซ่อม
หอพักนักศึกษา ห้อง 1/4 มีปัญหาน้ำรั่วจากเพดานห้องน้ำชั้นด้านบนหยดลมา ทำให้คานฝ้าในห้องน้ำหักและแผ่นฝ้ากำลังจะผุพังลงมา15 ธ.ค. 2566 เวลา 14:06ศูนย์แพทย์แผนไทยแจ้งซ่อม
แอร์คลังยาที่เก็บน้ำเกลือไม่เย็น ไม่คุมอุณหภูมิส่งผลต่อคุณภาพยา18 ธ.ค. 2566 เวลา 10:38เภสัชกรรมแจ้งซ่อม
ไฟหอพักชำรุด18 ธ.ค. 2566 เวลา 13:12ศูนย์แพทย์แผนไทยแจ้งซ่อม
โทรศัพท์ภายใน ห้องตรวจ4 (แพทย์แผนไทย รพ.) ไม่สามารถใช้งานได้19 ธ.ค. 2566 เวลา 10:51แพทย์แผนไทยแจ้งซ่อม
ก๊อกน้ำซึมที่อ่างล้างเครื่องมือ19 ธ.ค. 2566 เวลา 13:10จ่ายกลางและซักฟอกแจ้งซ่อม
พัดลมห้องพักพนักงาน ไม่หมุน20 ธ.ค. 2566 เวลา 08:56คลินิกแพทย์แผนไทยพนาแจ้งซ่อม
หม้อลูกประคบ ชำรุด คลินิกศูนย์แพทย์แผนไทย20 ธ.ค. 2566 เวลา 08:57คลินิกศูนย์แพทย์แผนไทยพนาแจ้งซ่อม
ลิ้นชักโต๊ะทำงานหลุด20 ธ.ค. 2566 เวลา 09:02กายภาพบำบัดแจ้งซ่อม
ประตูอัตโนมัติเสียงดัง และเกิดการเสียดสีกำแพงเวลาเปิดปิด20 ธ.ค. 2566 เวลา 09:39แจ้งซ่อม
แจ้งซ่อม Pipe line 1 จุด เนื่องจากมีเสียงรั่ว และขอเพิ่ม Pipe line อีก 1 จุด20 ธ.ค. 2566 เวลา 16:18ERแจ้งซ่อม
พัดลมในห้องเก็บอุปกรณ์ไม่หมุน22 ธ.ค. 2566 เวลา 15:16กายภาพบำบัดแจ้งซ่อม
ประตูหลังห้องนอน 1/1 ชำรุด23 ธ.ค. 2566 เวลา 09:55ศูนย์แพทย์แผนไทยแจ้งซ่อม
ฝ้าเพดานห้อง 1/1 ชำรุด23 ธ.ค. 2566 เวลา 09:56ศูนย์แพทย์แผนไทยแจ้งซ่อม
ฝ้าเพดานห้องนอน 2/4 มีน้ำหยด23 ธ.ค. 2566 เวลา 09:56ศูนย์แพทย์แผนไทยแจ้งซ่อม
สายยางชำรุดที่เครื่องซักผ้าเครื่องง324 ธ.ค. 2566 เวลา 09:46จ่ายกลางแจ้งซ่อม
ล้อเลื่อนชั้นวางของเครื่องอบเครื่องที่ 1 / แตก24 ธ.ค. 2566 เวลา 09:49การพยาบาล/จ่ายกล่างแจ้งซ่อม
ระบบไฟฟ้า บ้านพัก A5 เก่าและชำรุดทั้งหลัง3 ม.ค. 2567 เวลา 15:41ศูนย์แพทย์แผนไทยพนาแจ้งซ่อม
แอร์ห้องสำนักงาน น้ำไหลเป็นสาย ศูนย์แพทย์แผนไทยพนา3 ม.ค. 2567 เวลา 15:47ศูนย์แพทย์แผนไทยพนาแจ้งซ่อม
ห้องน้ำบ้านพัก A5 ใช้งานไม่ได้3 ม.ค. 2567 เวลา 15:47ศูนย์แพทย์แผนไทยพนาแจ้งซ่อม
ห้องน้ำ ตึกปฏิบัติการมีกลิ่นเหม็น ทำมห้ภาพลักษณ์เสียหาย เพราะมีคนมาประชุมและใช้ห้องประชุมบ่อย อยากติดพัดลมดูดอากาศค่ะ (ทำบันทึกข้อความไปแล้วค่ะ)3 ม.ค. 2567 เวลา 15:49ศูนย์แพทย์แผนไทยพนาแจ้งซ่อม
แอร์ห้องนวด คลิกนิกบริการ น้ำไหลเป็นสาย3 ม.ค. 2567 เวลา 15:49ศูนย์แพทย์แผนไทยพนาแจ้งซ่อม
หัวเตาแก๊สชำรุด/อุดตัน และสายส่งแก๊สชำรุด4 ม.ค. 2567 เวลา 13:27โภชนศาสตร์แจ้งซ่อม
พัดลมในห้องตากผ้าเบอร์แรงสุดไม่ทำงานทำให้ผ้าแห้งไม่ทันใช้งานค่ะ4 ม.ค. 2567 เวลา 16:29กายภาพบำบัดแจ้งซ่อม
งานคลินิกบริการ ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าชายหลอดไปชำรุด5 ม.ค. 2567 เวลา 09:28คลินิกบริการ แพทย์แผนไทยพนาแจ้งซ่อม
งานคลินิกบริการ ห้องพักเจ้าหน้าที่ (ห้องครัว) พัดลมชำรุด5 ม.ค. 2567 เวลา 09:30คลินิกบริการ แพทย์แผนไทยพนาแจ้งซ่อม
ห้องน้ำหญิงคนิกบริการ ห้องที่3 ชำรุด6 ม.ค. 2567 เวลา 09:45คลินิกบริการศูนย์แพทย์แผนไทยแจ้งซ่อม
ตู้เย็นเก็บน้ำยา เสีย อุณหภูมิขึ้นสูงถึง 30 องศาเซลเซียส9 ม.ค. 2567 เวลา 10:47กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์แจ้งซ่อม
งานคลินิกบริการศูนย์แพทย์แผนไทยพนา ห้องตรวจ 1 คอมพวเตอร์เปิดใช้งานไม่ได้ค่ะ11 ม.ค. 2567 เวลา 09:32คลินิกบริการ ศูนย์แพทย์แผนไทยพนาแจ้งซ่อม
ประตูเลื่อนห้องอบเซ็ท/ฝืด เลื่อนลำบาก11 ม.ค. 2567 เวลา 11:50การพยาบาล/จ่ายกลางแจ้งซ่อม
ท่อระบายน้ำเครื่องอบรั่วเครื่องที่ 3 / รั่ว ซึม11 ม.ค. 2567 เวลา 11:52การพยาบาล/จ่ายกลางแจ้งซ่อม
ทันตกรรม Dental unit2 ไม่เก็บลม11 ม.ค. 2567 เวลา 14:51ทันตกรรมแจ้งซ่อม
ทันตกรรม Dental unit1 สายลมแตก11 ม.ค. 2567 เวลา 14:51ทันตกรรมแจ้งซ่อม
กล้อง CCTV ไม่บันทึก12 ม.ค. 2567 เวลา 11:57ซ่อมบำรุงแจ้งซ่อม
หอนักศึกษา ห้อว 1/4 ก้านกดสายฉีดชำระหัก เพดานห้องน้ำพัง12 ม.ค. 2567 เวลา 13:17ศูนย์แพทย์แผนไทยแจ้งซ่อม
ห้องน้ำหลังคลอดชำรุด15 ม.ค. 2567 เวลา 14:54ผู้ป่วยในแจ้งซ่อม
หัวฉีดชำระ ห้องน้ำผู้ป่วยหญิงชำรุด15 ม.ค. 2567 เวลา 14:57ผู้ป่วยในแจ้งซ่อม
ก๊อกน้ำห้องพักพยาบาลชำรุด15 ม.ค. 2567 เวลา 14:58ผู้ป่วยในแจ้งซ่อม
กรรไกรชำรุด 2 ตัว15 ม.ค. 2567 เวลา 14:59ผู้ป่วยในแจ้งซ่อม
เครื่อง EKG Monitor ชำรุดวัด BP ไม่ได้15 ม.ค. 2567 เวลา 16:14ผู้ป่วยในแจ้งซ่อม
เครื่อง Infution Pump ชำรุด ขึ้น Flow แอร์ ตลอด 2 เครื่อง15 ม.ค. 2567 เวลา 16:16ผู้ป่วยในแจ้งซ่อม
เครื่อง Infution Pump ชำรุด Aram ตลอด 1 เครื่อง15 ม.ค. 2567 เวลา 16:18ผู้ป่วยในแจ้งซ่อม
ฺBP ล้อเลื่อนชำรุด ปรอทวัดปรอทไม่ขึ้น15 ม.ค. 2567 เวลา 16:20ผู้ป่วยในแจ้งซ่อม
หลอดไฟห้องจ่ายยาเปิดไม่ติด16 ม.ค. 2567 เวลา 09:17ฝ่ายเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภคแจ้งซ่อม
น้ำแอร์ห้องนวดรั่ว กระเด็นถึงตัวผุ้ป่วยที่นวดอยู่16 ม.ค. 2567 เวลา 09:41ศูนย์แพทย์แผนไทยแจ้งซ่อม
ไฟเปิดไม่ติด 1.downlight 1 หลอด 2.หลอดยาว 1 หลอด16 ม.ค. 2567 เวลา 10:57อุบัติเหตุ-ฉุกเฉินแจ้งซ่อม
ตะแกรงตากสมุนไพร ขาด ชำรุด จำนวน 10 ถาด16 ม.ค. 2567 เวลา 14:50ศูนย์แพทย์แผนไทยแจ้งซ่อม
ลูกบิดประตู บ้านพัก A5 ไม่มีลูกกุญแจเปิด17 ม.ค. 2567 เวลา 08:20ศูนย์แพทย์แผนไทยพนาแจ้งซ่อม
ขอติดตั้งกริ่งขอความช่วยเหลือทุกเตียงในห้องกายภาพบำบัด เพื่อระบบความปลอดภัยของผู้ป่วย19 ม.ค. 2567 เวลา 09:00กายภาพบำบัดแจ้งซ่อม
ขอติดตั้งป้ายชื่อห้องกายภาพบำบัดใหม่ อันเดิมเป็นห้องกายภาพบำบัดและแพทย์แผนไทย19 ม.ค. 2567 เวลา 09:01กายภาพบำบัดแจ้งซ่อม
ขอเพิ่มความสว่างของหลอดไฟภายในหน่วยงานค่ะ19 ม.ค. 2567 เวลา 09:02กายภาพบำบัดแจ้งซ่อม
สายไฟเครื่อง Short wave มีปัญหาค่ะ ชาร์ตไฟไม่เข้า19 ม.ค. 2567 เวลา 09:04กายภาพบำบัดแจ้งซ่อม
หลอดไฟห้องยาขาด 1 หลอด22 ม.ค. 2567 เวลา 09:19กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภคแจ้งซ่อม
ฝารองนั่งชักโครกห้องน้ำชาย ชั้น2 ชำรุด22 ม.ค. 2567 เวลา 11:20บริหารทั่วไปแจ้งซ่อม
เก้าอี้ทำฟันที่4 ไฟไม่เข้าเก้าอี้ไม่ทำงาน22 ม.ค. 2567 เวลา 11:41ทันตกรรมแจ้งซ่อม
ชักโครกห้องน้ำบ้านพัก A5 กดไม่ลง22 ม.ค. 2567 เวลา 11:45ศูนย์แพทย์แผนไทยพนาแจ้งซ่อม
สายชำระ ห้องน้ำคลินิกบริการชำรุด22 ม.ค. 2567 เวลา 14:25ศูนย์แพทย์แผนไทยแจ้งซ่อม
หลอดไฟเพดานแบบยาว ไม่ติด1หลอด23 ม.ค. 2567 เวลา 08:45ห้องฉุกเฉินแจ้งซ่อม
23 ม.ค. 2567 เวลา 14:26แจ้งซ่อม
ประตูหน้าตึกชำรุด23 ม.ค. 2567 เวลา 14:41ผู้ป่วยในแจ้งซ่อม
เก้าอี้ทำฟันห้อง3ลมรั่ว24 ม.ค. 2567 เวลา 08:08ทันตกรรมแจ้งซ่อม
หัวฉีดชำระห้องน้ำหญิงชำรุด25 ม.ค. 2567 เวลา 09:48งานคลินิกบริการ ศูยบ์แพทย์แผนไทยพนาแจ้งซ่อม
เก้าอี้กลม 2 ตัว ล้อชำรุด และเบาะนั่งชำรุด25 ม.ค. 2567 เวลา 17:06กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์แจ้งซ่อม
โต๊ะพับหน้าขาว ชำรุด25 ม.ค. 2567 เวลา 17:07กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์แจ้งซ่อม
ใบมีดเครื่องบดไม่คม26 ม.ค. 2567 เวลา 11:01ศูนย์แพทย์แผนไทยแจ้งซ่อม
ท่อประปาลอดพื้นถนน แตก (น้ำซึม)29 ม.ค. 2567 เวลา 10:37นายนิวัตน์ ทองอุบลแจ้งซ่อม
ห้องน้ำชายคลินิกเบาหวาน ชักโครกกดน้ำไม่ลง โถปัสสาวะน้ำรั่ว29 ม.ค. 2567 เวลา 10:52คลินิกเบาหวานแจ้งซ่อม
เครื่องซักผ้าไฟฟ้าดูด29 ม.ค. 2567 เวลา 12:17ศูนย์แพทย์แผนไทยแจ้งซ่อม
เก้าอี้หัวกลมเบาะขาดชำรุด 2 ตัว +หัวเก้าอี้หลุด30 ม.ค. 2567 เวลา 09:54ERแจ้งซ่อม
เก้าอี้ Incharge ชำรุด ล็อคไม่ได้ + เก้าอี้หัตถการ ล็อคระดับไม่ได้30 ม.ค. 2567 เวลา 09:55ERแจ้งซ่อม
เบาะเตียงคนไข้ แตกชำรุด เวลาเช็ดตัวคนไข้ เบาะจะซึมลงข้างล่าง ทำให้คนไข้เปียกชุ่มน้ำ30 ม.ค. 2567 เวลา 09:57ERแจ้งซ่อม
เครื่องอบเซ็ท B1/ ระบบน้ำมีปัญหาในตัวเครื่อง31 ม.ค. 2567 เวลา 13:47ิการพยาบาล/จ่ายกลางแจ้งซ่อม
ห้องน้ำอาคารปฏิบัติการ ศูนย์แพทย์แผนไทยพนามีกลิ่นเหม็น เวลาประชุมหรือรับศึกษาดูงาน ผู้ใช้ห้องประชุมจะบ่นเป็นประจำ1 ก.พ. 2567 เวลา 08:48ศูนย์แพทย์แผนไทยพนาแจ้งซ่อม
กระเบื้องปูพื้นห้องประชุมใหญ่ อาคารปฏิบัติการหลุดล่อน เวลาเดินผ่านเสียงดังครอบแครบ เหมือนจะแตก1 ก.พ. 2567 เวลา 08:50ศูนย์แพทย์แผนไทยพนาแจ้งซ่อม
บานกระจกรอบห้อง แตกร้าว จำนวน 5 บาน1 ก.พ. 2567 เวลา 13:59กายภาพบำบัดแจ้งซ่อม
หลังเปลี่ยนแอร์ตัวใหม่ ฝ้าด้านหลังเครื่องแอร์เป็นช่องโหว่มองทะลุเห็นหลังคา เนื่องจากตัวเครื่องแอร์ใหม่เล็กกว่าตัวเดิมค่ะ ทำให้รอยเจาะเดิมใหญ่พ้นตัวแอร์มองเห็นเป็นช่องโหว่ทะลุหลังคา1 ก.พ. 2567 เวลา 14:03กายภาพบำบัดแจ้งซ่อม
สายไฟปลอกด้านนอกเครื่องอัลตร้าซาวด์ขาด มองทะลุเห็นสายทองแดงที่อยู่ด้านในค่ะ เลขครุภัณฑ์ 6525-034-0002/21 ก.พ. 2567 เวลา 14:07กายภาพบำบัดแจ้งซ่อม
กล้องวงจรปิดโรงงานผลิตยาสมุนไพรเสีย 5 ช่องสัญญาณ1 ก.พ. 2567 เวลา 15:14ศูนย์แพทย์แผนไทยพนาแจ้งซ่อม
ประตูหน้าตึกชำรุด7 ก.พ. 2567 เวลา 16:25ผู้ป่วยในแจ้งซ่อม
เครื่อง Infusion ชำรุด 4 เครื่อง7 ก.พ. 2567 เวลา 16:26ผู้ป่วยในแจ้งซ่อม
เครื่อง EKG monitor วัด BP ไม่ได้7 ก.พ. 2567 เวลา 16:27ผู้ป่วยในแจ้งซ่อม
ห้องน้ำ VIP 3 น้ำรั่ว7 ก.พ. 2567 เวลา 16:27ผู้ป่วยในแจ้งซ่อม
เสา IV ชำรุดล้อไม่เลื่อน 3 ตัว7 ก.พ. 2567 เวลา 16:28ผู้ป่วยในแจ้งซ่อม
เกาอี้หัวกลมเบาะชำรุดฉีกขาด 2 ตัว7 ก.พ. 2567 เวลา 16:29ผู้ป่วยในแจ้งซ่อม
ห้องน้ำหลังคลอดชำรุด กดชักโครกไม่ลง7 ก.พ. 2567 เวลา 16:30ผุ้ป่วยในแจ้งซ่อม
O2 Pine Line ห้องแยก 1 ชำรุดรั่ว7 ก.พ. 2567 เวลา 16:31ผู้ป่วยในแจ้งซ่อม
แอร์ไม่เย็น8 ก.พ. 2567 เวลา 13:44การพยาบาล/จ่ายกลางแจ้งซ่อม
สัวิทพัดลมเพดานชำรุด/เปิดปิดเอง8 ก.พ. 2567 เวลา 13:45การพยาบาล/จ่ายกลางแจ้งซ่อม
เก้าอี้นั่งซักประวัติ ไม่สามารถปรับขึ้นลงได้12 ก.พ. 2567 เวลา 11:43งานผู้ป่วยนอกแจ้งซ่อม
หลอดไฟที่ ER ไม่ติด 2 หลอด12 ก.พ. 2567 เวลา 11:44ERแจ้งซ่อม
เครื่องหั่นไพลใช้งานไม่ได้ จำนวน2เครื่อง14 ก.พ. 2567 เวลา 09:14ศูนย์แพทย์แผนไทยแจ้งซ่อม
ปั้มน้ำบาดาลไม่สามารถใช้งานได้19 ก.พ. 2567 เวลา 10:09ซ่อมบำรุงแจ้งซ่อม
ปั้มน้ำหอพักนักศึกษาทำงานตลอดเวลา ท่อดูดน้ำขึ้นจากบ่อรั่วซึม ทำให้ปั้มน้ำทำงานตลอดเวลา19 ก.พ. 2567 เวลา 11:02ศูนย์แพทย์แผนไทยพนาแจ้งซ่อม
ประตูคลังยาชำรุด20 ก.พ. 2567 เวลา 17:04เภสัชกรรมแจ้งซ่อม
แอร์ห้องยามีน้ำไหลออกมา21 ก.พ. 2567 เวลา 09:04เภสัชกรรมแจ้งซ่อม
ประตูคลังยาปิด-เปิด ไม่สนิท เวลาเปิด ปิด มีเสียง รางเลื่อนมีปัญหา21 ก.พ. 2567 เวลา 09:06เภสัชกรรมแจ้งซ่อม
แอร์ห้องคัดแยกที่โรงงานแปรรูป ไม่เย็น จำนวน 2 เครื่อง21 ก.พ. 2567 เวลา 10:13ศูนย์แพทย์แผนไทยแจ้งซ่อม
สายไฟเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าทำหัตถการทางกายภาพบำบัดขาดค่ะ21 ก.พ. 2567 เวลา 14:26กายภาพบำบัดแจ้งซ่อม
แอร์ห้องล้างสมุนไพรไม่เย็น ที่โรงงานแรรูป22 ก.พ. 2567 เวลา 13:27ศูนย์แพทย์แผนไทยแจ้งซ่อม
ห้องหัตถการนวดแอร์ไม่เย็น22 ก.พ. 2567 เวลา 14:27ศูนย์แพทย์แผนไทยพนาแจ้งซ่อม
พัดลมจุดซักประวัติไม่ส่าย เวลาเปิดมีเสียงดังรบกวน22 ก.พ. 2567 เวลา 14:28ศูนย์แพทย์แผนไทยพนาแจ้งซ่อม
ยางรถเข็นรั่ว23 ก.พ. 2567 เวลา 15:39จ่ายกลางและซักฟอกแจ้งซ่อม
แอร์ตัวใหม่ ในห้องฉุกเฉินมีเสียงดัง25 ก.พ. 2567 เวลา 15:02ห้องฉุกเฉินแจ้งซ่อม
ยูนิตทำฟันที่3 ลมรั่วใช้งานไม่ได้27 ก.พ. 2567 เวลา 08:11ทันตกรรมแจ้งซ่อม
แอร์ เครื่องใหม่ เสียงดังมาก เครื่องสั่นเวลาเปิด27 ก.พ. 2567 เวลา 08:21ERแจ้งซ่อม
หลอดไฟเพดานห้องทำฟันที่5ดับๆติดใช้งานไม่ได้27 ก.พ. 2567 เวลา 14:50ทันตกรรมแจ้งซ่อม
แอร์ห้องประชุมใหญ่ ศูนย์แพทย์แผนไทยพนารั่ว ผู้เข้าอบรมบ่นเรื่องน้ำรั่ว28 ก.พ. 2567 เวลา 10:12ศูนย์แพทย์แผนไทยพนาแจ้งซ่อม
แอร์ห้องทำหัตถการ (ห้องนวด) ชำรุด น้ำแอร์หยดลงมาตลอดเวลาเมื่อเปิดแอร์28 ก.พ. 2567 เวลา 13:04คลินิกบริการ ศูนย์แพทย์แผนไทยพนาแจ้งซ่อม
หลอดไฟในห้องไม่ติดห้อง 3/4 ชั้น3 หอพักนักศึกษาศูนย์แพทย์เเผนไทย5 มี.ค. 2567 เวลา 12:35กลุ่มงานเภสัชกรรมแจ้งซ่อม
พัดลมเตียง 10 เตียง1ถ และเตียง 18 ชำรุด5 มี.ค. 2567 เวลา 15:53ผู้ป่วยในแจ้งซ่อม
ห้องน้ำหลังคลอดชำรุด ผู้ป่วยหลังคลอดต้องมาใช้ร่วมกับผุ้ป่วยทั่วไป5 มี.ค. 2567 เวลา 15:56ผู้ป่วยในแจ้งซ่อม
พัดลม V1 ชำรุดเปิดมีเสียงดัง5 มี.ค. 2567 เวลา 15:58ผู้ป่วยในแจ้งซ่อม
ฺBP ล้อเลื่อนชำรุด 1 ตัว5 มี.ค. 2567 เวลา 15:59ผู้ป่วยในแจ้งซ่อม
ฝาชักโครกห้องน้ำผู้ป่วยชายไม่มี 1 ห้อง5 มี.ค. 2567 เวลา 16:01ผู้ป่วยในแจ้งซ่อม
ประตูหน้าคึกชำรุดเปิดเสียงดังเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ5 มี.ค. 2567 เวลา 16:02ผุ้ป่วนในแจ้งซ่อม
เครื่องวัดความดันดิจิตอลยี่ห้อ Terumo ที่คลินิกเบาหวาน วัดแล้วขึ้น Error ตลอด6 มี.ค. 2567 เวลา 11:44เบาหวานแจ้งซ่อม
ห้องน้ำชายคลินิกเบาหวาน ชักโครกกดน้ำไม่ลง โถปัสสาวะน้ำรั่ว6 มี.ค. 2567 เวลา 11:45คลินิกเบาหวานแจ้งซ่อม
หลอดไฟเสีย11 มี.ค. 2567 เวลา 12:06ห้องจ่ายยาแจ้งซ่อม
รถไฟฟ้าแบตเตอรี่ชาร์ตแล้วก็หมด11 มี.ค. 2567 เวลา 14:30กลุ่มเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภคแจ้งซ่อม
เครื่องปั่นหลอดเลือด ไม่ทำงาน12 มี.ค. 2567 เวลา 09:24กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์แจ้งซ่อม
ตู้วัคซีนคลังยาไม่เย็น12 มี.ค. 2567 เวลา 16:06กลุ่มลานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภคแจ้งซ่อม
บ้านพัก D1 หลังคาด้านทิศตะวันออกแตก มาหลายปี และเชิงชายและฝ้านอกชำรุด เสี่ยงต่อการหล่นมาใส่เจ้าหน้าที่ที่พักอาศัย และทำนกพิราบมาอาศัย (โดยนกพิราบ จะเดินเข้ามาระหว่างช่องหลังคาที่แตก แล้วไปพักอาศัยบนฝ้า) ก่อความรำคาญ โดยทำเสียงดัง และมีขี้นกขี้บนฝ้า และขี้นอกชายคาบ้าน ตอนนี้ มีขนนก และขี้นกเข้ามาในห้องนอน โดยการสูดดมละอองเชื้อจากขี้นกพิราบ จะทำให้ก่อโรคคริปโตคอกโคสิส โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ โรคปอดอักเสบได้ รบกวนซ่อมให้ด้วยค่ะ ตอนนี้ผู้พักอาศักเดือดร้อนมากค่ะ13 มี.ค. 2567 เวลา 09:14ศูนย์แพทย์แผนไทยพนาแจ้งซ่อม
เครื่องซักผ้า ซัพพลาย ศูนย์แพทย์แผนไทยพนา มอเตอร์เริ่มชำรุด ไม่มีแรงในการปั่นผ้าเวลาซัก ทั้ง 2 เครื่อง ทำให้เป็นปัญหาในการทำงานของ เจ้าหน้าที่ซักฟอก เนื่องจากในแต่ละวันต้องซักผ้าค่อนข้างเยอะ (ซักผ้าผู้รับบริการ นวด ประคบ ผ้าปูเตียง ผ้าขนหนูที่ให้บริการคนไข้ และชุดผลิตยาของโรงงานผลิตยาสมุนไพร)13 มี.ค. 2567 เวลา 14:47ศูนย์แพทย์แผนไทยพนาแจ้งซ่อม
น้ำหอพักนักศึกษาฝั่งศูนย์ฺแพทย์แผนไทยห้อง 3/2 ไหลเบาครับ (ห้องอื่นชั้น3แจ้งว่าไหลปกติแล้วครับ)14 มี.ค. 2567 เวลา 10:43ฝ่ายเภสัชกรรมแจ้งซ่อม
ห้องน้ำบ้านพัก A5 บ้านพักนักศึกษา กระจกและฝักบัวอาบน้ำชำรุด14 มี.ค. 2567 เวลา 11:49ศูนย์แพทย์แผนไทยพนาแจ้งซ่อม
เทปูน ทางเดินเข้าบ้านพัก A5 บ้านพักนักศึกษา14 มี.ค. 2567 เวลา 11:50ศูนย์แพทย์แผนไทยพนาแจ้งซ่อม
ตู้เก็บไปไฟฟ้าแสงอาทิตย์หลังคาชำรุด เสียงดังเวลาลมพัด19 มี.ค. 2567 เวลา 23:38ERแจ้งซ่อม
หลอดไฟที่ ER กระพริบ19 มี.ค. 2567 เวลา 23:38ERแจ้งซ่อม
ประตูห้องน้ำ ห้องพักแพทย์ชำรุด21 มี.ค. 2567 เวลา 08:49งานผู้ป่วยนอกแจ้งซ่อม
จอคอมพิวเตอร์ห้องบัตรชำรุด หน้าจอมีลายเส้น21 มี.ค. 2567 เวลา 08:51ห้องบัตรแจ้งซ่อม
ระบบโปรแกรมควบคุมอุณหภูมิตู้เย็นในคลังยา ที่ใช้เก็บยาสำหรับผู้ป่วยฟอกไต ไม่ทำงาน ไม่แจ้งเตือน อุณหภูมิ22 มี.ค. 2567 เวลา 16:37เภสัชแจ้งซ่อม
พัดลมเตียง 4 ชำรุด ขณะเปิดใช้งาน ตกลงมาที่พื้น23 มี.ค. 2567 เวลา 09:03ผู้ป่วยในแจ้งซ่อม
ล้อรถเปลนอนหลุด เข็นไม่ได้25 มี.ค. 2567 เวลา 09:00งานผู้ป่วยนอกแจ้งซ่อม
พื้นหน้า OPD ชำรุด ทำให้เข็นรถลำบาก25 มี.ค. 2567 เวลา 09:12งานผู้ป่วยนอกแจ้งซ่อม
เครื่องซักผ้า ซัพพลายฝั่งศูนย์แพทยแผนไทย ชำรุด ไม่สามารถให้งานได้ 1 เครื่อง25 มี.ค. 2567 เวลา 11:10ศูนย์แพทย์แผนไทยพนาแจ้งซ่อม
หลอดไฟหรี่กระพริบ 2 หลอด ฝั่งชาย26 มี.ค. 2567 เวลา 02:04ผู้ป่วยในแจ้งซ่อม
ตู้เย็นหลังเล็กชำรุด ใช้งานไม่ได้29 มี.ค. 2567 เวลา 15:18กลุ่มงานโภชนศาสตร์แจ้งซ่อม
พัดลมเตียง 9,16 ชำรุด29 มี.ค. 2567 เวลา 15:55ผู้ป่วยในแจ้งซ่อม
BP digital ชำรุด 2 เครื่อง29 มี.ค. 2567 เวลา 15:56ผู้ป่วยในแจ้งซ่อม
EKG Monitor วัด O2 Sat ไม่ได้29 มี.ค. 2567 เวลา 15:57ผู้ป่วยในแจ้งซ่อม
EKG Monitor วัด BP ไม่ได้29 มี.ค. 2567 เวลา 15:58ผู้ป่วยในแจ้งซ่อม
ไฟทางเข้าห้องเก็บวัตถุดิบโรงงานแปรรูป กระพริบ 1 หลอด1 เม.ย. 2567 เวลา 08:29ศูนย์แแพทย์แผนไทยพนาแจ้งซ่อม
หลอดไฟห้องจ่ายยาเสีย1 เม.ย. 2567 เวลา 08:34เภสัชกรรมแจ้งซ่อม
แอร์ห้องยาน้ำรั่ว1 เม.ย. 2567 เวลา 08:34เภสัชกรรมแจ้งซ่อม
แอร์ห้องพิเศษ 2 ไม่เย็น1 เม.ย. 2567 เวลา 13:19ผู้ป่วยในแจ้งซ่อม
EKG ระบบการ Print Out ช้ามาก1 เม.ย. 2567 เวลา 13:20ผู้ป่วยในแจ้งซ่อม
อ่างบ้วนปากเก้าอี้ทำฟันที่1 และ3 น้ำไหลตลอดเวลา ไม่สามารถปิดได้2 เม.ย. 2567 เวลา 14:46กลุ่มงานทันตกรรมแจ้งซ่อม
แอร์ไม่เย็นครับ (ห้องแผน)3 เม.ย. 2567 เวลา 13:45กลุ่มงานประกันสุขภาพฯแจ้งซ่อม
Test3 เม.ย. 2567 เวลา 14:17องค์กรแพทย์แจ้งซ่อม
ไฟห้องล้างเครื่องมือโรงงานแปรรูป กระพริบ 1 หลอด3 เม.ย. 2567 เวลา 15:19ศูนย์แพทย์แผนไทยแจ้งซ่อม
แอร์บริเวณเตียงนวด ห้องแพทย์แผนไทยฝั่งโรงพยาบาลเสีย5 เม.ย. 2567 เวลา 09:26ศูนย์แพทย์แผนไทยแจ้งซ่อม
โทรศัพท์ภายใน ห้องแพทย์แผนไทยฝั่งโรงพยาบาลเสีย5 เม.ย. 2567 เวลา 09:27ศูนย์แพทย์แผนไทยแจ้งซ่อม
ขอบประตูหน้าห้องกายภาพบำบัด ตรงห้อง server หลุดค่ะ5 เม.ย. 2567 เวลา 10:04กายภาพบำบัดแจ้งซ่อม
Laryngoscope ไฟไม่สว่าง5 เม.ย. 2567 เวลา 13:21ผู้ป่วยในแจ้งซ่อม
พัดลมเตียง 4 ชำรุด5 เม.ย. 2567 เวลา 13:23ผู้ป่วยในแจ้งซ่อม
กระติกน้ำร้อนชำรุดกดน้ำร้อนไม่ลง 2 ตัว5 เม.ย. 2567 เวลา 13:24ผู้ป่วยในแจ้งซ่อม
Stetoscope ชำรุด 1 ตัว5 เม.ย. 2567 เวลา 13:31ผู้ป่วยในแจ้งซ่อม
ประตูเปิดปิดอัตโนมัติ ER ไม่ทำงาน6 เม.ย. 2567 เวลา 15:43ERแจ้งซ่อม
ห้อง23 อ่างล้างหน้าใช้งานไม่ได้ ฝ้าห้องน้ำรั่ว ท่อน้ำหลังห้องระบายไม่ได้ ไฟห้องโถงไม่ติด โถส้วมหลุดล่อน7 เม.ย. 2567 เวลา 23:51แฟลตพยาบาลแจ้งซ่อม
แอร์ห้องทำงานเสีย ใช้งานไม่ได้9 เม.ย. 2567 เวลา 08:42โภชนศาสตร์แจ้งซ่อม
เครื่องกระจายเสียงภายในโรงพยาบาลพนา ใช้การไม่ได้ ( ต้องใช้ในการประกาศแจ้งเตือนการซ้อมแผนอุบัติเหตุเทศกาลสงกรานต์ )9 เม.ย. 2567 เวลา 09:27ERแจ้งซ่อม
เต้าเสียบปลั๊กไฟติดผนังในห้องนอน ช็อตและไหม้ ไม่สามารถใช้งานได้ แฟลตห้อง 33 ค่ะ9 เม.ย. 2567 เวลา 13:16กายภาพบำบัดแจ้งซ่อม
ตู้กดน้ำเย็นในห้องกายภาพบำบัด มีน้ำไหลรั่วออกมาจากตัวเครื่อง ไม่สามารถใช้งานได้ค่ะ รหัสเลขครุภัณฑ์ 4110-002-0001/139 เม.ย. 2567 เวลา 13:18กายภาพบำบัดแจ้งซ่อม
ล้อเก้าอี้สำนักงานหลุด เลขครุภัณฑ์ 7110-007-0038/339 เม.ย. 2567 เวลา 13:25กายภาพบำบัดแจ้งซ่อม
ผ้าม่านหน้าต่าง หลุดตกลงมาทั้งแผง10 เม.ย. 2567 เวลา 10:45กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวมแจ้งซ่อม
บ้านพักนักศึกษา A5 ปลั๊กไฟหลวมทุกตัว เวลาเสียบปลั๊กเกิดไฟสป๊าคทุกครั้ง ซึ่งเป็นอันตรายต่อนักศึกษา10 เม.ย. 2567 เวลา 13:46ศูนย์แพทย์แผนไทยพนาแจ้งซ่อม
เก้าอี้นั่งซักประวัติ ชำรุด ปรับขึ้นลงไม่ได้11 เม.ย. 2567 เวลา 08:54งานผู้ป่วยนอกแจ้งซ่อม
น้ำแอร์หยดลงพื้น ที่ห้อง server OPD14 เม.ย. 2567 เวลา 13:48ICTแจ้งซ่อม
น้ำรั่วบริเวณใต้ซิ้งค์ล้างมึอในห้องรอคลอด17 เม.ย. 2567 เวลา 09:32ห้องคลอดแจ้งซ่อม
แอร์เปิด 3 ชั่วโมงแล้วค่ะ มีแต่ปล่อยลมร้อน และมีเสียงดังขณะเปิดตลอดเวลา รหัสครุภัณฑ์ 4120-001-0015/917 เม.ย. 2567 เวลา 10:54กายภาพบำบัดแจ้งซ่อม
แอร์ห้องร้านค้ามูลนิธิเสีย17 เม.ย. 2567 เวลา 13:18ศูนย์แพทย์แผนไทยแจ้งซ่อม
ที่กดชักโครก ห้องแรกชำรุด17 เม.ย. 2567 เวลา 13:48ศูนย์แพทย์แผนไทยแจ้งซ่อม
แอร์ห้อง Server2 OPD มีน้ำหยดลงถายในพื้นห้องจนประตูห้องบวมเปิดไม่ได้ และเสี่ยงต่อการหยดลงเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย18 เม.ย. 2567 เวลา 09:31ICTแจ้งซ่อม
แอร์ห้องพับผ้ามีน้ำหยดออกจากเครื่อง18 เม.ย. 2567 เวลา 11:11หน่วยงานจ่ายกลางและซักฟอกแจ้งซ่อม
พัดลมคลีนิกบริการไม่หมุน18 เม.ย. 2567 เวลา 14:00ศูนย์แพทย์แผนไทยพนาแจ้งซ่อม
แอร์ห้งติดฉลากโรงผลิตไม่เย็น18 เม.ย. 2567 เวลา 14:24ศูนย์แพทย์แปนไทยพนาแจ้งซ่อม
ตู้เย็นวัคซีนโควิด ไม่เย็น18 เม.ย. 2567 เวลา 16:08เภสัชกรรมชุมชนแจ้งซ่อม
ทดสอบระบบ19 เม.ย. 2567 เวลา 11:35ICTแจ้งซ่อม
ก๊อกน้ำหลังตึกรั่ว19 เม.ย. 2567 เวลา 13:07ผู้ป่วยในแจ้งซ่อม
ประตูหน้าตึกชำรุดลิงเปิดได้19 เม.ย. 2567 เวลา 13:08ผู้ป่วยในแจ้งซ่อม
รีโมท TV ห้องพิเศษ 1 ชำรุด19 เม.ย. 2567 เวลา 13:09ผู้ป่วยในแจ้งซ่อม
Stetroscope ชำรุด 1 ตัว19 เม.ย. 2567 เวลา 13:09ผู้ป่วยในแจ้งซ่อม
เครื่อง EKG Monitor ชำรุด วัด BP ไม่ได้19 เม.ย. 2567 เวลา 13:10ผู้ป่วยในแจ้งซ่อม
แอร์ห้องหัตถการและห้องพักพยาบาลไม่เย็น19 เม.ย. 2567 เวลา 13:12ผู้ป่วยในแจ้งซ่อม
เครื่องหั่นโรงงานแปรรูป เปิดไม่ติด19 เม.ย. 2567 เวลา 13:50ศูนย์แพทย์แพทย์ไทยแจ้งซ่อม
แอร์ห้องตรวจคลินิกเบาหวาน ไม่เย็น22 เม.ย. 2567 เวลา 11:58คลินิกเบาหวานแจ้งซ่อม
แอร์มีน้ำหยด 2 เครื่องที่ห้องเก็บวัตถุดิบโรงงานแปรรูป แอร์ไม่เย็น 1 เครื่องที่ห้องปริ้นฉลากโรงงานแปรรูป22 เม.ย. 2567 เวลา 14:05ศูนย์แพทย์แผนไทยแจ้งซ่อม
แอร์เป่าลมร้อนออกมา ตั้งค่าไว้ 25 องศา แต่อุณหภูมิเครื่องทำงานที่ 31 องศา 2 เครื่องค่ะ รหัสครุภัณฑ์ 4120-001-0015/7 และ 4120-001-0015/823 เม.ย. 2567 เวลา 13:32กายภาพบำบัดแจ้งซ่อม
กริ่งฉุกเฉินทดสอบแล้วใช้งานไม่ได้ค่ะ24 เม.ย. 2567 เวลา 09:43กายภาพบำบัดแจ้งซ่อม
1.ตู้กระจกใช้เก็บ set คลอด ชำรุด เลือนลำบาก +กระจกมีไม่ครบ 2.ปลั๊กไฟ ห้องรอคลอดเตียงอัลตร้าซาวด์ ชำรุด24 เม.ย. 2567 เวลา 10:28ห้องคลอดแจ้งซ่อม
แอร์ห้องบัตร ทำความเย็นไม่ทั่วถึง เนื่องจากอากาศร้อน จึงขอติดตั้งแอร์อีก 1 เครื่อง24 เม.ย. 2567 เวลา 15:09ห้องบัตร งานผู้ป่วยนอกแจ้งซ่อม